Lagerautomasjon tilpasset dine behov

Med en automatisert lagerløsning designet og levert av Element Logic kan du være sikker på at lagerdriften er optimalisert mot dine fremtidige behov.

Lagerstørrelse, driftskrav, utfordringer og muligheter varierer fra en kunde til en annen. Teamet av eksperter fra Element Logic vil derfor kartlegge dine unike behov og preferanser helt i starten av samarbeidet. Systemdesignerne våre vil deretter bruke sin ekspertise og kreativitet til å skissere den perfekte løsningen for ditt tilgjengelige areal, og som gir deg størst mulighet for suksess.

Uansett om du har et flunkende nytt lagerbygg, eller ønsker å utnytte den eksisterende plassen bedre, vil våre eksperter designe den smarteste og mest lønnsomme løsningen for deg. Ingen løsninger er for store eller for små.

"Vi bruker mange ressurser på tallanalyse og forståelse av kundens behov. Ofte vurderer vi flere ulike løsninger og da gjelder det å kjøre simuleringer for å forstå hvilken løsning som gir mest nytte ut fra investeringen."

— - Lasse Vik, Product Manager AutoStore, Element Logic
Portrettbilde Lasse Vik fra Element Logic

AutoStore: Økt kapasitet og effektivitet

Vi kjører flere tester på ulike løsninger for å sikre at det er den mest lønnsomme som til slutt blir tatt i bruk på ditt lager. Når endelig løsning er valgt vil systemdesignerne lage 3D-modeller og kjøre simuleringer på ulike scenario for å gi deg en idé om hva du kan forvente av kapasitet og effektivitet fra ditt automatiserte lager.

I Element Logic verdsetter vi god dialog, og har tett kontakt med kunden gjennom hvert steg av automatiseringsprosessen. Sammen finner vi ut hvordan prosessen skal gjennomføres.