Din guide til lagerautomasjon

Stadig flere virksomheter velger å investere i lagerautomasjon. Vi har laget en guide med all informasjonen du trenger for å finne ut om din bedrift skal gjøre det samme.

Roboter plukker produkter på en grid

Hva er lagerautomasjon? Kort fortalt innebærer det å øke effektiviteten og produktiviteten ved å benytte automatiserte systemer og løsninger som erstatter manuelle og repetitive oppgaver. Ved å automatisere lagerprosesser blir det også mulig å øke lagertettheten og sikre en mer effektiv plassutnyttelse.

Flere fordeler med lagerautomasjon:

 • Eliminerer tidkrevende og fysisk belastende arbeidsoppgaver
 • Frigjør tid til andre viktige oppgaver som kvalitetskontroll
 • Forbedrer nøyaktighet og pålitelighet ved plukking av varer
 • Skaper et bedre og tryggere arbeidsmiljø

Lagerprosesser som kan automatiseres

Teknologi for lagerautomasjon består tradisjonelt av robotisert lagring, løsninger for plukking av ordre, håndtering av materiellflyt og forskjellige kontrollsystemer. Element Logic ser også ny programvare for lagerautomasjon som tilbyr nye funksjoner som fremtidsanalyser og lagerkontroll i sanntid.

Prosesser som kan automatiseres på et lager kan inkludere:

Lagermottaket

Dette er et av de mest kritiske punktene på et lager. Når du benytter lagring med hjelp av lagerautomasjon, vil denne prosessen gå raskere, være mer nøyaktig og redusere behovet for plass betydelig.

Løsninger for materialflyt

Et eksempel er transportbånd for å flytte varer og inventar fra en lagersone til en annen.

Plukkordre

Dette er den mest tidkrevende oppgaven på et lager. Denne prosessen kan automatiseres med løsninger for lagerautomasjon som øker hastighet og sikrer nøyaktighet.

Retur

Dette kan effektiviseres med automatiserte sorteringssystemer.

Sortering

Blir mer nøyaktig med automatiserte lagerløsninger.

Emballasje

Er tryggere med automatiserte emballasje- og kartong systemer.

Avfall

Dette kan håndteres automatisk med lagerautomasjon.

Se hvordan nettapoteket Apotea har automatisert flere oppgaver på lagret:

Lær mer om løsninger for lagerautomasjon hos Apotea.

Pakker transporteres på samlebånd i et automatisert lager.
OPTIMAL ARBEIDSFLYT MED LAGERAUTOMASJON: Automatiserte lagerprosesser kan integreres med samlebånd for å optimalisere arbeidsflyten mellom forskjellige oppgaver og soner.

Fordelene med AutoStore fra Element Logic

Lagerautomasjon øker effektiviteten og nøyaktigheten, som igjen fører til fornøyde kunder og vekst.

Flere fordeler med lagerautomasjon fra Element Logic:

Spar plass
Automatisering av lageret kan sikre fire ganger mer lagringskapasitet. Det gjør det mulig til å flytte til et mindre lager eller vokse der du er.

Redusert kostnad per ordre
Med økt produktivitet reduseres kostnaden per ordre.

Kortere leveringstid
Økt effektivitet forkorter også leveringstiden.

Enkelt å lære
De fleste løsningene for lagerautomasjon krever lite opplæring.

Færre plukkfeil
Automatisering minimerer menneskelige feil på lageret.

Bedre lagerkontroll
Sanntids lagerstyring gir større kontroll og reduserer kostnader for varetelling.

Ergonomisk arbeidsplass
Medarbeidere trenger ikke lenger å gå lange avstander og løfte tungt.

Mindre tyveri og svinn
Med lageret trygt sikret i en automatisert lagerløsning, reduserer du sjansene for tyveri og annet svinn.

Penger spart på lastebiler
Automatiserte lagerløsninger bringer varene til deg. Det sparer bedriften for penger på lastebiler og annet utstyr som gaffeltrucker.

Modulær løsning
Noen automatiserte lagerløsninger, som AutoStore, er modulære, noe som lar deg skalere opp og ned i avhengig av egne behov.

Vil du lære mer om de økonomiske fordelene med lagerautomasjon?
Last ned vår whitepaper for å lære hvordan du kan oppnå god avkastning og vekst med lagerautomasjon.

Utfordringer med et automatisert lager

Et automatisert lager er ikke alltid det beste valget. Hvis produktsortimentet ditt varierer fra måned til måned, er det kanskje ikke verdt investeringen. Dette er også tilfelle hvis du er en liten bedrift med lite eller ingen vekstambisjoner, som to eller færre ansatte eller mindre enn 1 000 produkter.

Ulike løsninger innen lagerautomasjon

Løsninger innen lagerautomasjon bruker teknologi og programvare for å automatisere lagerprosesser, som transport av varer og utførelse av forskjellige oppgaver.

Lagerautomasjon har blitt en viktig konkurransefaktor og er nødvendig for konkurransedyktighet og effektiv lagerstyring i de fleste bransjer. Når du bestemmer deg for å automatisere og investere i lagerautomasjon, har du flere løsninger å velge mellom.

Typer av lagerautomasjon og roboter:

 • Varer-til-person, eller Goods-To-Person (GTP).
  Dette er et system som henter varer til en lagerarbeider og gir instruksjoner om hvor mange varer som skal plukkes.
 • Automatiserte lager- og hentesystemer, eller Automated Storage and Retrieval System (AS/RS).
  AS/RS er designet for å lagre og hente produkter og lager på forespørsel ved bruk av varer-til-person-teknologi. Du kan ofte plukke og mikse teknologi for å skape løsningen som passer for din bedrift.Et AS/RS-system kan for eksempel inkludere autonome mobile roboter, karuseller, mini-loads, stockers og shuttels. Systemet integreres vanligvis med lagerkontrollsystemer (WCS) som eManager for å kontrollere operasjoner. AS/RS-systemer sparer deg for plass og forbedrer produktiviteten.
 • Automatisk styrte kjøretøy eller Automatic Guided Vehicles (AGVs).
  AGV kjøretøy bruker magnetiske striper, ledninger, gulvmarkører eller sensorer for å navigere en fastsatt vei. Begrenset til enkle, men store lager.
 • Autonome mobile roboter, eller Autonomous Mobile Robots (AMR).
  Disse mobile robotene har innebygde sensorer og er mer intelligente enn AGVer og kan navigere gjennom lageret ditt sammen med de ansatte medarbeiderne.
 • Droner.
  Avansert teknologi lar droner finne og telle innholdet på lageret. Dronene kan nå alle plasser på lageret og varsle hvis varer er feilplassert eller trenger påfyll.
 • Automatiserte sorteringssystemer.
  Sorter varer med teknologi som sensorer, strekkodeskannere og RFID på et banesystem til riktig lagerplass.
 • Automatiserte dimensjoneringssystemer.
  Identifiser dimensjonene til en pall eller pakke med infrarød teknologi.
 • Pick-to-light-systemer.
  Ved hjelp av skanningskoder, guider pick-to-light-systemer lagerarbeidere med LED-skjermer til riktig lagringsplass og forklarer hvor mange varer som skal plukkes.
 • Samlebåndsystemer, eller conveyor systems.
  Få rask og effektiv materialflythåndtering for transport av varer fra ett område til et annet med automatiserte banesystemer
 • Boksoppstiller, eller box erector
  Kan automatisk forme, brette og forsegle esker for å spare tid under emballasjeprosessen.
Røde AutoStore roboter plukker ordre på en grid.
AUTOMASJON SOM PASSER DINE BEHOV: AutoStore er et AS/RS-system som reduserer plass og lar deg skalere lageret ditt, uansett størrelse.

Element Logic er en global distributør av det bransjeledende systemet  AutoStore. Vi utvikler teknologi som optimaliserer AS/RS-systemet.

Les mer om våre løsninger og tjenester.

Når bør du automatisere lageret ditt

Den beste tiden å automatisere lageret er før behovet melder seg. Det skal bare en feil eller en sen levering til for å miste eksisterende eller potensielle kunder. Lagerautomasjon er en investering i fremtiden og øker kvaliteten på logistikken din. Lagerautomasjon skaper et bedre arbeidsmiljø og gir mer forutsigbarhet.

Det er aldri for sent å automatisere lageret. Indikasjoner på at det er på tide:

 • Høy turnover eller problemer med å ansette lagermedarbeidere.
 • Hyppige klager om feil i leveranser og forsinkede bestillinger.
 • Økende antall returer.
 • For lite plass på lageret.

Kostnad for lagerautomasjon

Automasjon er en stor investering for de fleste selskaper, og det er viktig å få en god forståelse av alle besparelsene lagerautomasjon kan gi.

Den første investeringen i lagerautomasjon avhenger av størrelse, krav og prosesser. Modulære systemer som AutoStore fra Element Logic er en fordel da du kan starte lite og utvide løsningen og kompleksiteten etter hvert som kravene endres.

Du begynner normalt å spare penger fra en automatisert lagerløsning fra dag én. Den fulle avkastningen av investeringen (ROI) er vanligvis innen noen få år, avhengig av din størrelse og vekst.

Med et automatisert lager sparer du penger på:

 • Mindre behov for plass
 • Redusert kostnad per ordre
 • Høyere produktivitetstall på lageret
 • Forbedret kvalitetskontroll
 • Redusert opplæringstid for nytt personell
 • Forbedret kundetilfredshet
 • Færre plukkfeil
 • Mindre tyveri og svinn
 • Redusert rengjøringsbudsjett
 • Mindre behov for utstyr som f.eks. gaffeltrucker

Kontakt oss for å finne ut hvordan du kan oppnå god avkastning og vekst med lagerautomasjon.

Er et fullautomatisert lager fremtiden?

Det er umulig å forutsi fremtiden. Men det er en trygg antagelse at kundene vil fortsette å heve standardene for hva de forventer når de legger inn en nettbestilling. Mennesker vil fortsatt være nødvendig for å imøtekomme økende kundekrav selv om lagrene blir mer automatiserte.

Ettersom teknologien modnes, vil du kunne administrere flere lageroppgaver med programvaresystemer som utnytter big data og kunstig intelligens (AI) for å optimalisere oppgavene.

Innen 2030 vil lager over hele verden ha automatisert mange oppgaver ettersom AI tar over repeterende oppgaver. Eksperter forutser en vekst på opptil 50 til 60 prosent innen lagerautomasjon i løpet av de neste ti årene. I dag anslås det at omtrent fem prosent av alle lagre er automatisert.

Utnyttelse av data er det neste nivået av lagerautomasjon. Last ned vår whitepaper om hvordan du kan utnytte data for å være konkurransedyktig.

Plukkroboten eOperator plukker en ordre.
FREMTIDEN: I tråd med at teknologien vår utvikler seg, gjør også nivået på lagerautomasjon det samme. Bli kjent med vår plukkrobot, eOperator.

Roboter vil ikke erstatte mennesker på lageret

Noen lagerarbeidere er bekymret for hvordan lagerautomasjon vil påvirke jobbene deres – men forskning tyder på at det bare vil forbedre arbeidsforholdene.

Med lagerautomasjon kan lagerarbeidere tilbringe arbeidsdagen med å overvåke oppgaver og administrere teknologien.

Lagerautomasjon vil:

 • Redusere arbeidsrelaterte skader
 • Fjerne repeterende oppgaver for lagerarbeidere
 • Være mindre fysisk utmattende, noe som resulterer i en bedre balanse mellom jobb og fritid
 • Lære lagerarbeidere nye ferdigheter relatert til teknologi
 • Øke generell sikkerhet
 • Minimere menneskelige feil
 • Øke produktiviteten

Lagerjobber vil sannsynligvis endre seg i de kommende årene, men fortsatt eksistere – bare i en mer motiverende og givende form.

Element Logic har 40 års erfaring med lagerautomasjon.

Kontakt oss for å lære hvordan lagerautomasjon kan optimalisere ditt lager!

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up