Seks typer ASRS: hvordan velge den rette?

Automatiserte lagersystemer (ASRS) brukes til å optimalisere ordrehåndtering og lagereffektiviteten, og tilbyr konkurransefortrinnet som kreves i dagens raskt skiftende og uforutsigbare marked innen internlogistikk. Men hva er et automatisert lagersystem?

Roboter plukker produkter på en grid

ASRS (Automated Storage and Retrieval System) er et datastyrt anlegg som effektiviserer håndtering, lagring og henting av varer i et lager. Imidlertid er det mange typer ASRS, hvor noen er mer avanserte enn andre. Det er viktig å være klar over forskjellene.

Hva er fordelene med ASRS?

En av de største fordelene med moderne ASRS-systemer er muligheten til å oppnå en høyere lagringstetthet ved å maksimere lagerplassen, både på gulvet og i høyden. En ASRS-løsning styres av et lagerstyringssystem (WMS), og optimaliserer lagring, plukk og den totale vareflyten.

Kostnader knyttet til bygg og personellepresenterer mesteparten av kostnadene til å drifte et lager. Ved å automatisere kan man redusere disse kostnadene betydelig ved å utnytte hver m2/m3 optimalt i bygget. Automatisering av lageret er med på å optimalisere vareflyten, redusere feilplukk og forbedre ergonomien for operatørene.

Å ha en effektiv vareflyt i lageret er avgjørende. Å velge riktig type lagerautomasjon vil for de aller fleste gi en rask avkastning på investeringen.

Ulike typer av ASRS-systemer

De siste 50 årene har ulike typer lagerautomasjon for småvarer ankommet markedet for å håndtere ulike volumer, varetyper og krav til hurtig håndtering. Valget vil blant annet være avhengig av type drift, lagringsvolum, dimensjoner på bygg og varene som skal lagres, ordrevolum, tid fra ordre til distribusjon og budsjett. Lagerautomasjon deles generelt inn i tre hovedkategorier, basert på hvordan varer presenteres:

  • Hyllebasert plukking, der en operatør blir presentert en hel hylle eller et brett med varer.
  • Plukking basert på kasser, der en operatør mottar individuelle kasser med en viss mengde varer.
  • Robotplukking, der roboter plukker varer og leverer dem til en operatør.

La oss se kort på seks av de vanligste typene av lagerautomasjon.

  1. Karusellbasert lagerautomasjon

Slike systemer er enten horisontale eller vertikale karuseller, og består av hyller med varer som roterer. Når operatøren ber om en bestemt vare, roterer karusellen frem hyllen som inneholder varen.

Dette er pålitelige og kostnadseffektive løsninger, men oppsettet er lite fleksibelt. Karusellbaserte lagerautomater presenterer en hylle om gangen, og kan kjøres både med og uten et WMS. For å øke plukkhastigheten må flere lagerautomater legges til.

  1. Vertikal heisautomater

Heisautomater reduserer gulvarealet ved å utnytte høyden i bygget. Heisautomatene har en portåpning hvor brettene presenteres, en heissjakt som henter og plasserer brettene i bakkant av heissjakten og over/under portåpningen i front. Når en operatør ber om en vare, henter den riktig brett og leverer det i portåpningen.

Brettene kan enten ha en fast lagringsposisjon med en fast høyde eller automatisk høydeavlesning og dynamisk plassering for å utnytte volumet i heisautomaten maksimalt. Heisautomater er spesielt fordelaktige i lagre med varer av ulike høyder opptil ca. 30 cm og/eller lengre varer opp til 4 meter, og kan kjøres både med og uten et WMS.

  1. Mini-load lagerautomasjon

Mini-load har en kran per gang med reoler på hver side. Kranen går på skinner og kan håndtere kasser eller brett.

Systemet krever stor høyde i bygget og større volumer med varer. Ofte settes flere kranganger ved siden av hverandre, som mater kasser eller brett ut til plukkstasjoner ved bruk av banesystem. Teknologien er relativt gammel, og alt arbeidet er avhengig av én kran pr gang.

  1. Shuttle-basert lagerautomasjon

Denne lagringsløsningen bruker robotiserte vogner, såkalte «shuttles» som kjører uavhengig langs horisontale eller vertikale skinner i et reolanlegg for raskt å hente og levere kasser, brett eller esker til en arbeidsstasjon eller banesystem. Avhengig av lagerets behov, kan shuttlene operere på ett nivå eller på flere av nivåene.

Disse løsningene er imidlertid ikke enkle å tilpasse fordi de krever komplekse banesystemer for å få den riktige varen til riktig arbeidsstasjon, og må operere svært rigid for å være effektiv.

Fordelen med disse systemene er at de har svært høy hastighet og kan oppnå svært høy presentasjonshastighet, og er dermed mest effektiv i miljøer med høy gjennomstrømming.

Shuttle-baserte systemer gjør alt mini-load kan gjøre, og ofte mer effektivt. Kostnaden er imidlertid ofte høyere. Systemene blir betraktet som etterfølgeren til mini-load.

  1. Robotisert kubebasert lagring

Systemer består av stablede kasser i en tett kube. Mange spesialister anser slik lagerautomatisering, som f.eks AutoStore, som den mest moderne og avanserte teknologien. Roboter kjører selvstendig over et rutenett med kasser hvor de stokker, sorterer og henter kasser med varer, for så å bringe kassene til en operatørport for ordreplukking. Robotene kobles trådløst til systemet og lader seg selv når de ikke er i bruk. En kontroller og innebygd programvare holder styr på alt.

Systemet gir et overlegent nivå av lagringstetthet, noe som gjør det til den ideelle løsningen der lagerplass er begrenset. Modulær design gjør systemene enkle å tilpasse etter behov for mer kapasitet. Nesten som med Lego kan komponenter enkelt legges til, nærmest uten stopp i driften. Denne skalerbarheten og fleksibilitet gjør systemet svært dynamisk.

Kubebasert lagring er også det eneste systemet som muliggjør en komplett plukk- og pakkeprosess, uten at komplekse banesystemer må bygges for å oppnå det samme.

Automatisert varehus fra element logic
ASRS: AutoStore er et eksempel på et robotisert kubebasert ASRS hvor roboter kjører på kryss og tvers av griden for å flytte, sortere og hente kasser og bringe dem til plukkstasjonen.
  1. Mobile gulvroboter

Gulvroboter er et alternativ for å optimalisere lageret. Disse løsningene sørger for at varene som er lagret på flyttbare hylleseksjoner transporteres med en rekke mobile roboter til operatøren i en plukkstasjon, eller frakter hylleseksjonen til et bestemt område med andre hylleseksjoner. Robotene kan enten være automatiserte vogner (AGV) som kjører langs en fast bane eller autonome mobile roboter (AMR) som kan bevege seg mer uavhengig og intelligent.

Gulvroboter er raske og enkle å installere. Imidlertid er de noe begrenset av lasten de kan bære. Sammenlignet med andre alternativer krever de et større gulvareal.

 

Finn den riktige typen lagerautomasjon for din virksomhet

Med lagerautomasjon kan alle bedrifter og distribusjonssentre med et visst lagringsvolum utnytte fordelene som automatisering gir. Hva det riktige alternativet for virksomheten er, vil i stor grad avhenge av en rekke faktorer rundt virksomheten.

Element Logic er et ledende lagerautomasjonsselskap som spesialiserer seg på å optimalisere lagre med effektive systemer, som blant annet AutoStore. Ta kontakt med en av våre eksperter i dag for å hjelpe deg med å evaluere din nåværende og fremtidige drift, og for å finne rette løsning for ditt behov.

Lyst å vite mer? Les om våre løsninger og ta kontakt i dag!

Les mer

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up