Øk AutoStore-ytelsen med Element Warehouse Control Software

Element Warehouse Control Software (EWCS) er designet for å optimalisere AutoStore-lagerytelsen. Med denne programvaren kan du maksimalisere effektiviteten til AutoStore-lagerprosessene, øke produktiviteten, redusere kostnadene og forbedre kundetilfredsheten.


Kontakt oss

Dette får du:

 • AutoStore-programvare utviklet av Element Logic
 • AutoStore-optimalisert brukergrensesnitt
 • Innebygget operatørassistanse for AutoStore-oppgaver
 • Kontroll over produktplassering og lagerstyring
 • Kontrollbord og tjenesteportal
 • Styring av AutoStore-lagerprosesser
 • Integrasjon med ERP/WMS og en rekke forsyningskjedesystemer for lagre

Hvorfor velge EWCS?

Verdens første

EWCS utnytter den fremragende AutoStore-kunnskapen vår og det strategiske engasjementet som verdens første AutoStore-distributør.

Mer

EWCS gir kundene overlegen AutoStore-ytelse ved å levere:

 • overlegen AutoStore-prosesshåndtering
 • brukervennlig, konfigurerbart brukergrensesnitt
 • fleksibel og dynamisk konfigurering og håndtering av ordrekø
 • effektiv oppgaveprioritering
 • automatisk avvikshåndtering

Resultater

 • minimal opplæringstid
 • økt nøyaktighet
 • økt produktivitet
 • rask ordrebehandling

Rask avkastning på investeringen

Den strategiske løsningen med en konfigurerbar, standardisert plattform gjør det mulig for EWCS å utvikle seg videre og fortsette å oppfylle kundenes og markedets krav.

Mer

EWCS er basert på en standardisert «plug-and-play»-plattform som kan konfigureres etter ulike kundebehov og bransjekrav.

Resultater

 • lav risiko
 • garantert kapasitet og tilgjengelighet
 • rask og enkel implementering
 • rask avkastning på investeringen

Skalerbar

EWCS kan skaleres etter lagerets behov, uavhengig av AutoStore-systemets størrelse.

Mer

EWCS styrer AutoStore-lagre i alle størrelser og kan skaleres basert på flere parametere (antall systembrukere, kasser, roboter, porter, transaksjoner osv.).

Resultater

 • kan tilpasses etter kundens behov
 • kan tilpasses kundens vekst

Fleksibel integrasjon

EWCS støtter raske og fleksible standardiserte import-, eksport- og transportintegrasjoner med flere forskjellige kundesystemer.

Mer

EWCS kan integreres direkte med:

 • kundens ERP/WMS-system for kontinuerlig lagerstyring, ordreoppdatering, ordregjennomføring, levering osv.
 • transportstyringssystemer (TMS) for pakking ved AutoStore-porten, eller automatisert pakking og merking
 • manuelt utstyr, f.eks. PTL (Put To Light), skrivere osv.
 • automatisert utstyr, f.eks. transportbåndssystemer osv.

Resultater

 • kompatibilitet med kundesystemer
 • rask ordrebehandling
 • varer raskt til operatøren
 • Økt produktivitet

Strømlinjeformede prosesser

EWCS forenkler lagerprosesser ved hjelp av standardiserte, strømlinjeformede prosedyrer.

Mer

EWCS støtter kombinert ankomst og plassering av varer, muliggjør plukking og pakking ved porten og forenkler returprosessen med færre prosesstrinn og integrert kvalitetsstyring.

Resultater

 • økt operatøreffektivitet
 • varer raskere tilgjengelig for plukking
 • redusert antall transaksjoner
 • LEAN produksjon

Kan skreddersys etter bransje

EWCS kan tilpasses etter behovene til ulike forretningsmodeller, herunder e-handel, engros- og detaljhandel.

Mer

EWCS støtter ulike prosesser for e-handel, engros- og detaljhandel, for eksempel:

 • plukkestrategier (f.eks. batchplukking, bølgeplukking eller serieplukking)
 • skanneprosedyrer
 • pakke- og utskriftsstrategier (f.eks. innholdsmerker)
 • tilpassede operatørinstrukser

Resultater

 • virksomhetsspesifikke tilpasninger
 • strømlinjeformede AutoStore-prosesser
 • økt effektivitet

Kan tilpasses

EWCS kan tilpasses for å oppfylle lagerkravene i en lang rekke bransjer.

Mer

EWCS støtter lagerprosesser for mange bransjer, blant andre:

 • klær
 • sportsutstyr
 • forbrukerelektronikk
 • elektroniske komponenter
 • distribusjon av deler
 • legemidler
 • tredjepartslogistikk
 • e-handel

Resultater

 • bransjespesifikke tilpasninger
 • strømlinjeformede AutoStore-prosesser
 • økt effektivite

Innovativ

Våre egne FoU-programvareteknikere har full oversikt over markedstrender og kundebehov, og jobber fortløpende med å fremme kvalitet og innovasjon i AutoStore-systemer med EWCS.

Mer

For å oppnå dette besøker teknikerne kundenes lagre, holder seg oppdatert om markedets krav, gjennomfører eksempelstudier hos brukere og evaluerer nye teknologier som for eksempel tilbehør med robotikk.

Resultater

 • kan tilpasses markedstrender i endring
 • kontinuerlig lageroptimalisering
 • forbedret produktivitet

Driftssikker

EWCS er laget ved hjelp av veletablerte verktøy og metoder for å kunne tilpasses endringer i bransjen på lang sikt.

Mer

Programvaren vår er utviklet med den nyeste Microsoft .NET-teknologien og kjører på en kombinasjon av Microsoft Azure®-servere og lokale servere.

Resultater

 • stabil og skalerbar
 • mye brukt verden over
 • støtter mobilapplikasjoner, Windows-serverprogrammer og nettskybaserte Micro-tjenester

Integrert brukerstøtte

EWCS støttes av et integrert brukerstøtteteam med høy kompetanse på både EWCS og AutoStore.

Mer

Tjenestenivåavtalen (SLA) omfatter tilgang til ett kontaktpunkt for alle forespørsler om brukerstøtte, service og vedlikehold. I tillegg sikrer en vedlikeholdsavtale kontinuerlige forbedringer gjennom oppdateringer og oppgraderinger.

Resultater

 • optimalisering av systemytelsen
 • økt oppetid for systemet
 • økt produktivitet

EWCS er AutoStore-integrasjonsprogramvaren med dokumenterte resultater hos fornøyde kunder.

Se kundeeksempler