Kvinnelig arbeider ved pakkestasjon

Få et bedre arbeidsmiljø gjennom automatisering

Et automatisert lagersystem levert av Element Logic hjelper ikke bare kundene med å redusere kostnader, øke lagereffektiviteten og forbedre lønnsomhet – en annen betydelig forbedring er den generelle ergonomien for de ansatte.

Forbedret ergonomi med AutoStore

Med et AutoStore-system designet og implementert av Element Logic, blir kassene med varer automatisk transportert til lageransatte. Dette avlaster de fra å måtte gå lange avstander på hardt betonggulv, plukke fra høye hyller og bære tung last tilbake til arbeidsstasjonen. Automatisering forbedrer driftseffektiviteten og variable kostnader, men også ergonomien til arbeidsstasjoner i både lagrings- og plukkeområder. Ansatte unngår belastningen og stresset som kan være forbundet med manuelle lager.

Det kan være flere fysiske, psykiske og psykososiale stressfaktorer som påvirker de ansatte når de opererer i et manuelt lager, ofte med en rekke helseutfordringer og fravær av personal som resultat. Et AutoStore-system implementert av Element Logic kan hjelpe ansatte med å håndtere tunge og uhåndterlige varer, og mens roboter plukker kan de ansatte fokusere på å trygt overvåke prosessen uten uheldige arbeidsstillinger ved plukking og lasting. Et AutoStore-system reduserer også støynivået i et lager med roboter som jobber sømløst på toppen av anlegget, og bidrar til færre trucker som kjører rundt.

Les hvordan Sanistål forbedret arbeidsmiljøet gjennom automatisering.

"AutoStore er en kapslet løsning, som forenkler både service og support og minimerer den økonomiske risikoen, samt risikoen for at folk blir skadet. Det gjør også at vi sjelden fysisk trenger å dra ut til kunden, sammenlignet med vanlige manuelle lager."

— Sebastian Sandberg, Servicetekniker i Element Logic
Serviceteknikker som utfører vedlikehold på en AutoStore robot

“AutoStore er en kapslet løsning, som forenkler både service og support og minimerer den økonomiske risikoen, samt risikoen for at folk blir skadet. Det gjør også at vi sjelden fysisk trenger å dra ut til kunden, sammenlignet med vanlige manuelle lager.” sier Sebastian Sandberg, Servicetekniker i Element Logic.

Les mer om hvordan Element Logic yter service og support til sine kunder.

Dedikert personalopplæring i AutoStore

For å få mest mulig ut av systemet tilbyr Element Logic omfattende og dedikert opplæring av personalet i AutoStores programvare- og materialhåndteringsløsninger. Kompetanse og ekspertise er avgjørende suksessfaktorer, og vi inviterer utvalgte medarbeidere til videre opplæring og blir såkalte superbrukere.

Les mer om Element Logic sitt opplæringsprogram.

"Gjennom modulære og skalerbare løsninger, samt utprøvd teknologi og omfattende ekspertise, sikrer vi at du kan møte - og overgå - ikke bare kundenes krav, men også dine ansattes forventninger om et godt og sunt arbeidsmiljø."

— Thomas Karlsson, administrerende direktør i Element Logic Sverige

“Gjennom modulære og skalerbare løsninger, samt utprøvd teknologi og omfattende ekspertise, sikrer vi at du kan møte – og overgå – ikke bare kundenes krav, men også dine ansattes forventninger om et godt og sunt arbeidsmiljø.” sier Thomas Karlsson, administrerende direktør i Element Logic Sverige.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Finn ut hvordan vi kan forbedre ergonomien i ditt lager med automatisering

Kontakt oss