Det automatiserte lageret til Sanistål

Automatisering forbedrer arbeidsmiljøet hos Sanistål

En AutoStore-løsning med 52 roboter levert av Element Logic har overtatt en stor del av emballasjehåndteringen på Saniståls sentrallager i Billund, Danmark. Implementeringen av robotløsningen har gjort jobben lettere for de ansatte.

De to viktigste positive effektene etter implementering av AutoStore-løsningen har vært mindre tunge løft og raskere vareplukking.

“Ved hjelp av AutoStore-løsningen foregår det meste av arbeidet mitt ved en arbeidsstasjon, mens roboter plukker varer og leverer dem til stasjonen min, slik at jeg kan pakke. Jobben min er ikke på langt nær så hard som før, og jeg foretrekker definitivt å jobbe sammen med AutoStore-løsningen», sier Ian Andersen, som jobber i AutoStore-teamet på Saniståls lager.

Ian Andersen, lagerarbeider i Sanistål
Ian Andersen. Foto: Lars Horn / Baghuset. Sanistål, Billund. Dato: 20.01.22.

Sparer mange løft på en dag

De 52 AutoStore-robotene gjør det meste av det tunge arbeidet med å plukke og bringe varene til de ansatte. Det gjør at antall tunge løft for de lageransatte reduseres, samtidig som det effektiviserer plukking av varer på sentrallageret.

“Før måtte jeg løfte hver eske opp på en vogn. Nå trenger jeg bare å gi esken et lite dytt på et automatisk transportbånd som sender pakken videre inn i systemet, og det sparer meg for mange løft hver dag”, sier Erik Pedersen, lagerarbeider Sanistål.

Erik Pedersen. Foto: Lars Horn / Baghuset. Sanistål, Billund. Dato: 20.01.22.

Øker lagringseffektiviteten

Robotlageret øker lagringseffektiviteten, og varene plukkes nesten tre ganger raskere enn ved manuell plukking.

“Vi har ikke redusert antall ansatte på grunn av AutoStore, men vi har blitt mer effektive slik at vi kan håndtere enda flere varer i fremtiden. Det er flott at robotsystemet også bidrar til en forbedring av de ansattes arbeidsmiljø, sier Sine Solhøj Hansen, driftsleder i Sanistål.

Fokus på arbeidsmiljø

Med arbeidsmiljø og sikkerhet i spissen har det helt fra starten vært viktig for Sanistål å involvere de ansatte på lageret i planleggingen av AutoStore-løsningen.

“De har hatt stor innflytelse på hvordan arbeidsstasjonene er satt opp og bidratt til å bestemme hvor skjermen og skanneren skal plasseres, og hvor mye plass som trengs. Vi har fokus på å involvere ansatte i å skape et godt arbeidsmiljø, sier Henriette Thomsen, Helse- og sikkerhetskoordinator i Sanistål.

Helse-og sikkerhetskoordinator Henriette Thomsen og driftsleder Sine Solhøj Hansen. Foto: Lars Horn / Baghuset. Sanistål, Billund. Dato: 20.01.22

Optimal interaksjon mellom mennesker og teknologi

I Element Logic er det viktig å oppnå optimal samhandling mellom mennesker og teknologi – både når det gjelder arbeidsmiljø, sikkerhet og optimalisering av prosesser.

Les hvordan Element Logic kan hjelpe dine ansatte med kursing og opplæring i lagerautomasjon.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vil du lære mer om hvordan du kan optimalisere lageret ditt?

Kontakt oss