Styleboom plukker seks ganger raskere med AutoStore

Med et kompakt AutoStore-system og implementering av et lagerstyringssystem, har Styleboom nå gjennomstrømning og maksimal fleksibilitet i deres nye lager.

Styleboom er lokalisert i Geldern, Tyskland, og selger moteklær på nett under merket Seventyseven urban streetwear. Som en del av en grunnleggende restrukturering flyttet Styleboom inn i nye lokaler i 2020, og implementerte lagerautomatisering og plukkprosesser som økte effektiviteten, kapasiteten og optimaliserte prosessene deres.

“Våre tidligere lokaler ga ikke lenger noen muligheter for å tilpasse logistikken til vårt raskt voksende selskap,” forklarer Tomasz Stefanowski, driftssjef Styleboom. «Kundebestillingene ble plukket manuelt basert på artikkelnummeret i et hyllesystem med flere nivåer. Dette resulterte i høyt stressnivå for ansatte, ineffektive prosesser og høy plukkfeilrate, hvilket var uholdbart for våre kvalitetsstandarder», oppsummerer Stefanowski.

Sammen med en investor ble kontrakten for det nye logistikksenteret signert tidlig i 2020. Parallelt planla Styleboom logistikkprosessene for de tre planlagte lagersegmentene og så etter mulige automatiseringsløsninger for effektive lagrings- og plukkeprosesser. Basert på Stylebooms behov var AutoStore det eneste alternativet og kontrakt ble signert med Element Logic.

“Fordelene med systemet overbeviste oss raskt. Med en AutoStore-løsning fra Element Logic klarte vi å redusere nødvendig lagerareal fra 4500 kvm hyller til 1300 kvm gulvareal. Systemet ble også designet nøyaktig til forholdene i den 7,50 m høye hallen og kan skaleres etter ytelse og kapasitet. AutoStore-systemet er den best mulige løsningen basert på våre krav “, sier Stafanowski.

60 til 70 prosent forbedret plassutnyttelse

Tre måneder etter signering av kontrakten kunne monteringen hos Styleboom begynne. Materialer og utstyr ble hentet inn bare fem uker senere, etterfulgt av en siste test- og opplæringsfase. Etter totalt 25 uker ble systemet installert, knyttet til det nylig implementerte lagerstyringssystemet (WMS) og koblet via grensesnitt til deres ERP-system. Den nye tomten er på 8.160 m² lagerareal, som er delt inn i tre lagersegmenter, i tillegg til 950 m² kontorlokaler, fotostudio og felles rom.

Element Logic bidro til å redusere lagerarealet fra 4500 kvm hyller til 1300 kvm gulvareal.

Sammenlignet med andre automatiserte lagersystemer, muliggjør dette systemet 60 til 70 prosent forbedring i plassutnyttelsen. Lastestasjonene er en del av lagringskuben, og er tilgjengelig for robotene i perioder med lavt trykk.

6.000 bestillinger sendt daglig

Når plukking er utløst av WMS, kan ansatte plukke kontinuerlig. «I løpet av tre sekunder presenteres en ny kasse i porten», understreker Stefanowski fornøyd. AutoStore-systemet vet hvilken kasse som er på hvilket sted, beregner reiseveiene og distribuerer deretter ordrene til robotene via en radiolink. Robotene jobber på en koordinert måte, omorganiserer raskt kassene og sørger for nødvendig kasse for direkte tilgang, og leverer kassene til de integrerte portene for ordreplukking.

Systemet fungerer i henhold til gjeldende ABC-kriterier: kasser som er sjeldnere etterspurt, senkes suksessivt til de nedre lagringsnivåene, mens gjenstander som beveger seg raskt forblir på de øvre nivåene for rask tilgang.

Arbeidsstasjonsmodulene består av karusellporter for rask kasseutveksling, relayporter for ultrarask kasseutveksling, f.eks. ordreplukking, og conveyorporter for langsommere kasseskift, f.eks. oppbevaring av varer.

6.000 bestillinger plukkes effektivt per dag uten feil

Utvidelse av lageret medio 2021

I september 2020 tok Styleboom i bruk sitt nye system med 52 000 kasser på 16 nivåer og 52 roboter samt syv karusellporter som kan brukes for varer både inngående og utgående. På grunn av den raske økningen i ordrevolum og store veksten i selskapet på rundt 35 prosent, ble systemet i første omgang utvidet med én port og fire roboter i de påfølgende månedene. Økende fraktvolum i motesektoren økte generelt også returvolumet. I en andre utvidelse økte Styleboom kapasiteten til lageret i midten av 2021 ved å integrere to ekstra porter og 20 roboter.

Til sammen er nå 74 roboter i drift i netthandlerens logistikksenter. Plukking og påfyll skjer ved åtte karuseller og to conveyorporter – noe som muliggjorde en økning i effektiviteten med en faktor på 6. “Med systemet kan 14 ansatte plukke samme ordrevolum som 80 til 90 ansatte tidligere gjorde med manuelle prosesser,” forklarer operasjonsleder Stefanowski. “Vi plukker effektivt ut 6.000 bestillinger om dagen med null feil og ingen restordrer. Dette gjør at vi enkelt kan implementere ytterligere vekst uten å øke antallet ansatte betydelig.” I tillegg er ordrebehandlingen støttet av (ende til ende) programvare. Til slutt er plukkprosessene ved portene praktisk talt selvforklarende takket være displaybasert menynavigering. “I løpet av 30 minutter kan nye ansatte trenes og plukke uten feil,” avslutter Stefanowski.

“Dette betyr at det helautomatiske AutoStore-systemet fra Element Logic oppfyller alle våre forventninger knyttet til automatisering av prosesser når det gjelder kvalitet, økt kapasitet, effektivitet og håndtering av mangel på fagarbeidere. Ved behov kan vi også skalere systemet og tilpasse det til nye krav. Vi er svært fornøyde med resultatene og samarbeidet med Element Logic, sier Stefanowski.”

"Dette betyr at det helautomatiske AutoStore-systemet fra Element Logic oppfyller alle våre forventninger knyttet til automatisering av prosesser når det gjelder kvalitet, økt kapasitet, effektivitet og håndtering av mangel på fagarbeidere. Ved behov kan vi også skalere systemet og tilpasse det til nye krav. Vi er svært fornøyde med resultatene og samarbeidet med Element Logic."

— Tomasz Stefanowski
Portrettbilde Tomasz Stefanowski fra Styleboom

Fakta om Styleboom

– 1.300 kvm gulvareal brukt til AutoStore

– 52 000 AutoStore kasser

– 74 roboter

– 9 porter

– 14 ansatte plukker 6.000 ordre per dag