Raskere enn noensinne: Hvordan automasjon hjelper Knuspr å holde sitt kundeløfte

Knuspr er en del av Rohlik-gruppen med hovedkontor i Tsjekkia. Ved å automatisere lageret sitt i München har Knuspr oppnådd en tredobling i plukkproduktivitet, doblet sin generelle produktivitet og redusert investeringer med "pay pr pick" finansieringsmodell ved hjelp av rådgivning og automasjon fra Element Logic.

De siste to årene etter at Knuspr åpnet sitt første distribusjonssenter i München, har de opplevd stor vekst, noe som har resultert i flere distribusjonssentre i München og en utvidelse av tjenestene deres til Frankfurt. Knuspr tilbyr levering samme dag og opererer seks dager i uken, med et sortiment på 12 000 artikler fra både lokale og globale merkevarer.

Utvider for å møte etterspørselen

Etter å ha åpnet lager i München i 2021, opplevde Knuspr en sterk økning i etterspørselen. Som en konsekvens, satte de i gang en vurdering av potensialet i lagerautomatiseringen for å forbedre effektiviteten og øke kapasiteten.

Som et oppstartsselskap i det tyske markedet, måtte de opprettholde eksisterende drift under ethvert prosjekt, da det var deres eneste lager i området. Å utvide gulvarealet var ikke en praktisk mulig løsning. I stedet måtte de øke kapasiteten uten å utvide deres fysiske fotavtrykk. Den raske installasjonen av et høykapasitetssystem var avgjørende for å oppnå dette målet.

Da Knuspr tilbyr et kundeløfte på tre timer fra bestilling til levering som standard, så de etter et system som kunne oppbevare et bredt spekter av produkter og som hadde svært høy plukkhastighet.

Velge riktig automatisering

Knuspr-teamet startet prosjektet ved å identifisere lageroppgavene som tok lengst tid, inkludert plukking, lagring, og påfyll av lager. Denne strategiske tilnærmingen gjorde at de kunne identifisere prosessene hvor lagerautomatisering kunne gi størst nytte. Som Chief Automation Officer for Rohlik-gruppen forklarer Aleš Malucha at dette hjalp dem med å fokusere på å “velge riktig teknologi” for å oppnå målene deres. De evaluerte alle teknologier innen lagerautomasjon som var “tilgjengelig på markedet og som kunne passe vårt raske tempo,” sier Mulacha. Gitt betydningen av å oppnå en høy plukkehastighet, var implementeringen av et automatisert lagring- og hentesystem (ASRS) et klart og logisk valg for å forbedre produktiviteten i plukkprosessen samtidig som nøyaktighet ble sikret.

Mann i varelager

Da de sammenlignet AutoStore-systemet med et shuttlesystem, var det bare én vinner. Mens et shuttlesystem potensielt kunne effektivisere driften deres, ville det tilby redusert fleksibilitet og skalerbarhet. I tillegg ville det kreve lengre ganger og et vesentlig større gulvareal for å oppnå samme lagringskapasitet. I motsetning til dette presenterte AutoStore-løsningen fra Element Logic en mulighet for Knuspr til å betydelig øke deres lagringskapasitet innenfor det eksisterende rommet, alt uten behov for utvidelse. Ved å effektivt utnytte plass i alle retninger – vertikalt, horisontalt og i dybden – utnytter det effektivt ekstra lagringsplass som tidligere hadde vært ubenyttet.

AutoStore-løsningen fra Element Logic ble valgt fordi det kunne oppfylle både dag-til-dag ytelsesbehov og langsiktige strategiske behov. Som Malucha forklarer, “det ga oss stabilitet ved å støtte oss i å levere våre kunders bestillinger på bare noen få timer. Videre kan vi skalere det, både i volum, samt sortimentet vi utvider ved å være i en by.”

Et tett samarbeid

Etter å ha sjekket referanseprosjekter med lignende installasjoner, valgte Knuspr Element Logic som integrasjonspartner for sitt prosjekt. Joachim Kieninger, som er Director of Strategic Business Development i Element Logic Tyskland, mener at det var avgjørende å bygge opp et sterkt forhold til prosjektteamet, “Aleš og hans team ønsket å bruke AutoStore best mulig og brukte tid på å analysere og lære. Steg for steg satt de seg mer og mer inn i funksjonaliteten til AutoStore-teknologien. Dette gikk begge veier og vi forsto stadig mer av visjonen rundt prosessene Knuspr hadde i tankene.”

Ingen rom for feil

Knuspr beholdt sømløst sin eksisterende lagerstyringsprogramvare (WMS) på grunn av AutoStore-systemets sterke interoperabilitet, som tillater integrasjon med nesten hvilken som helst WMS, samt ERP og lignende plattformer. I dette prosjektet supplerte Element Logic lagerstyringssystemet enkelt med en ekstra programvaremodul for å muliggjøre automatiserte operasjoner til fordel for den tidligere manuelle arbeidsflyten.

Installasjonen ble organisert i to faser. Under den første fasen ble gulvet delt inn i to områder: ett for klargjøring og installasjon av det nye systemet, mens det andre opprettholdte den daglige driften sømløst.

I den andre fasen byttet områdene funksjon til AutoStore-installasjonen var ferdigstilt. Tidsplanen var stram, ga lite rom for feil og det solide partnerskapet med kunden spilte en nøkkelrolle i å sikre installasjonens fremgang. Som et teammedlem bemerket, “det var definitivt en fordel at vi hadde et godt etablert arbeidsforhold innen da.” Selv om hele prosjektet strakte seg over åtte måneder, ble installasjonsfasen vellykket fullført på bare tre måneder.

Leverer raskere enn noensinne

Lageret håndterer nå 3 000 bestillinger per dag. Med doblet samlet lagerproduktivitet sammenlignet med den manuelle driften og tredoblet effektivitet av plukkeprosessen siden oppstart, har implementeringen vært en suksess. Prosessforbedringer er ikke den eneste fordelen; det har også vært en merkbar økning i medarbeidertilfredsheten ettersom det var vært en betydelig reduksjon av manuelt arbeid. I stedet for at mennesker må hente varer, blir varene brakt til dem. Oppgaver som plukking, etterfylling, og korreksjoner er blitt automatisert, noe som gjør at lagerarbeiderne kan fokusere på annet verdiskapende arbeid, og samtidig blir spart for store fysiske anstrengelser.

Opplæring har også blitt strømlinjeformet da den nye prosessen er intuitiv og enkel å forstå. Det tar bare en time med i opplæring, og en full dag før en ny ansatt kan jobbe selvstendig.

AutoStore-systemet sikrer Knuspr i å oppfylle sitt kundeløfte om å levere innen tre timer eller mindre. Systemet opererer kontinuerlig, som sikrer raskere leveranser, kan forberede plukkordre og effektivt håndtere ettermiddagstoppen takket være teknologien.

Robot on top of a grid
Knuspr håndterer i dag 3 000 ordre per dag. Med en doblet generell produktivitet sammenlignet med manuell drift og tredoblet plukkproduktivitet etter lansering, erklæres implementeringen en suksess.

Beveger seg inn i fremtiden

Knuspr forbereder seg til å åpne et nytt lager i slutten av 2023, med ambisjonen om å håndtere dobbelt så stor kapasitet som i dag, tilsvarende 6 000 bestillinger per dag. En betydelig fordel med AutoStore-systemet er fleksibiliteten til å skalere etter behov, uten å forstyrre daglig drift. Som en del av denne ekspansjonsstrategien har Knuspr som mål å introdusere et andre system til München-anlegget, spesielt dedikert til kjølt lagring.

Prosjektspesifikasjoner

Installasjonstype: Eksisterende lokasjon

Tid til markedet: 8 måneder

Installasjonstid: 3 måneder

Software: eManager

SKUer: 12 000