Presentasjon på workshop om vertikalt landbruk på NTNU

Workshop om vertikalt landbruk i samarbeid med NTNU

Sammen med studenter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og oppstartsbedriften innen vertikalt landbruk, Avisomo, utforsket vi synergien mellom vertikalt landbruk og automatisering av lager. Hovedmålet var å analysere data for å vurdere plantevekst og vitalitet.

Element Logics internship-program sommeren 2022  omhandlet vertikalt landbruk og hadde som mål å utforske hvordan teknologi for automatisering av lager kan integreres i automatiseringen av vertikalt landbruk. I samarbeid med NTNU ble studenter rekruttert til å jobbe med prosjektet, der de utforsket transport, dataanalyse og plukking av jordbær i vertikalt landbruk.

Med denne innsikten og samarbeidet med studenter og oppstartsbedriften, Avisomo, arrangerte Element Logic en workshop som oppfølging til internship-programmet. Med et engasjement for å utforske nye ideer og teknologi, organiserte Element Logic workshopen og involverte rundt 40 studenter med ulik bakgrunn for å fremme en rik og innsiktsfull diskusjon. Oppgaven fokuserte på dataanalyse og utviklingen av et kontrollsenter for å identifisere modenhets- eller tilstandsnivået til en plante i et vertikalt landbruk. Denne innovative tilnærmingen hadde som mål å utnytte selskapets ekspertise innen optimalisering av lagerytelse for å optimalisere veksten av planter.

Workshopen var designet for å bygge videre på kunnskapen og erfaringen som ble oppnådd under internship-programmet, som allerede hadde vist de mulige fordelene ved å kombinere automatisering av lager med automatisering av vertikalt landbruk.

Presenterer internlogistikk på workshop om vertikalt landbruk
GODT GRUNNLANG: Studentene fikk en grudig presentasjon før de gikk i gang med oppgaven.

Praktisk erfaring

Som et resultat av vårt sterke partnerskap med NTNU, arrangerer Element Logic jevnlig workshops som gjør det mulig å kontinuerlig utforske nye ideer og banebrytende teknologi. Dette pågående samarbeidet kommer ikke bare studentene til gode ved å gi dem praktisk erfaring, men det lar også Element Logic være i forkant av innovasjon og bransjetrender.

Med tett samarbeid med NTNU og jevnlige workshops, er Element Logic godt posisjonert til å utvikle banebrytende løsninger som adresserer utfordringene som de moderne landbruks- og lagersektorene står overfor.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up