Tar internship til neste nivå med vertikalt landbruk

Årets internship startet i juni med et fremtidsrettet og ambisiøst tema. Vertikalt landbruk har vært et voksende konsept de siste årene, og mange synes det er vanskelig å fullt ut forstå hva dette egentlig dreier seg om. Element Logic har alltid hatt en stolt kultur med søkelys på innovasjon og ny teknologi, og har jobbet mye de siste årene for å identifisere og utforske fremtidens nøkkelkonsepter for industrien. En av disse er vertikalt landbruk, som er årets hovedtema.

Roboter og jordbær

Mennesker over hele verden er avhengige av råvarer dyrket gjennom landbruksnæringen, og halvparten av den beboelige delen av jorden brukes til landbruk. I årevis har temaet å dyrke planter på en smartere og mer plasseffektiv måte vært topprioritert i utviklingen av ny teknologi. Som et resultat av dette har vertikalt landbruk vært et stadig økende konsept, som i praksis betyr å stable lag med avlinger vertikalt for å spare plass, ofte i et lukket og kontrollert miljø. Vi ser en klar synergi mellom lagerautomatisering og automatisert vertikalt landbruk. «Goods to man»-konseptet i lagerautomatisering kan adopteres i automatisert vertikalt landbruk med konseptet «plants to man». Med dette som grunnlag ønsker vi å utforske hvordan vi kan kombinere vår lagerautomatiseringsteknologi og vår prosesstankegang. I år har studentene utforsket hvordan man kan transportere, skanne og plukke jordbær som kan brukes i vertikalt landbruk.

Student som demonstrerer hvordan roboten plukker jordbær
Studentene hadde mange verktøy som de kunne benytte seg av, blant annet en robotarm

Et solid fundament

Med et etablert forhold til NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som fundament og som en av partnerne i deres innovasjonssenter, Gruva , rekrutterer Element Logic studenter hvert år fra NTNU til å delta i internship-programmet. Dette initiativet har som ambisjon å la vår teknologi og kompetanse møte hodet til unge og dyktige studenter, og sammen skape og inspirere til nye løsninger.

“Som en del av fjorårets internship-program i 2021, forventet jeg utfordrende, men spennende oppgaver samt et godt miljø der jeg kunne lære av banebrytende teknologi. Den overordnede oppgaven var veldig spennende! Selv om jeg personlig ikke hadde spesiell interesse for vertikalt landbruk, eller planter generelt, endret dette seg i sommer etter internship-programmet. Jeg har blitt introdusert for et helt nytt felt som jeg ikke så poenget med før nå. Det har vært givende å jobbe med noe som har så stort potensial for fremtiden”, sier Mithila Packiyanathan som tar en mastergrad i kybernetikk og robotikk ved NTNU, og har deltatt på flere studentprogrammer gjennom Element Logic.

360-grader – fra teknologi til virksomhet

Programmet varte i to måneder gjennom sommeren. Forberedelsen og innføringen av oppgaven ble grundig planlagt av Element Logic sammen med en partner. Studentene fikk dermed en grundig introduksjon av vertikalt landbruk og det tekniske aspektet. De besøkte en jordbærbonde og fikk innsikt i forretningsmulighetene ved vertikalt landbruk. Studentene, som har teknisk bakgrunn, satte pris på å se på oppgaven fra forskjellige perspektiver.

– Å se på en teknisk løsning fra et forretningsmessig synspunkt var nytt og annerledes enn det vi er vant til. Selv om de fleste av oss var ivrige etter å begynne å programmere og se på de tekniske løsningene, tror jeg det er like viktig og lærerikt å forstå oppgaven og se den fra ulike vinkler. Ved å forstå kunden og se gjennom øynene deres gjennom hele prosessen er en verdifull tankegang, sier Atle Skjevdal, en av studentene i programmet.

Klar for utfordringen

Studentene møtte ulike utfordringer i arbeidet. Selv om vertikalt landbruk er en voksende næring, manglet både studentene og Element Logic en inngående forståelse av konseptet og teknologien før internship-programmet.

– Det var utfordrende i starten fordi vi manglet kunnskap om vertikalt landbruk. I fjor var det praktisk å bruke ekspertene i Element Logic for å få inspirasjon og veiledning, men dette er en fremmed bransje for Element Logic også, og vi hadde ikke tilgang til de samme personene i år. Jeg syntes det var vanskelig til å begynne med, men forsto at dette ga flere muligheter siden vi ikke var begrenset til andres ideer. Å ha en ekspert på vertikalt landbruk tilgjengelig og kunne besøke en jordbærbonde var veldig viktig og hjalp oss mye i utformingen av oppgaven. Dette kombinert med en innføring i hvordan vi bør se på saken fra et forretningsmessig synspunkt, var svært givende og en unik opplevelse for oss som teknologer, avsluttet Mithila.

Studentene presenterer caset
Avslutningsvis presenterte studentene caset sitt

En storslått finale

Som en avslutning på programmet presenterte studentene arbeidet sitt, i tillegg til en demonstrasjon av løsningen. Publikum bestod av personer med et bredt spekter av roller i Element Logic, samt de eksterne tilretteleggerne og ekspertene.

“Internship-programmet gir like mye som vi får. Vår erfaring er at studentene gjennom arbeidet med oppgaven får erfaring og inspirasjon gjennom ny kunnskap og praksis, mens vi får ny innsikt som kan hjelpe oss å se ting annerledes. Vi er veldig fornøyde med resultatene av internship-programmet, og studentene overgikk forventningene våre. Oppgaven passet godt for oss, tilretteleggerne og studentene. Vi var avhengige av en god user-case for vertikalt landbruk, og vi tror vi var i stand til å gjøre nettopp det”, sier Sutharshan Nadarajah selvsikkert.

"Internship-programmet gir like mye som vi får. Vår erfaring er at studentene gjennom arbeidet med oppgaven får erfaring og inspirasjon gjennom ny kunnskap og praksis, mens vi får ny innsikt som kan hjelpe oss å se ting annerledes. Vi er veldig fornøyde med resultatene av internship-programmet, og studentene overgikk forventningene våre. Oppgaven passet godt for oss, tilretteleggerne og studentene. Vi var avhengige av en god user-case for vertikalt landbruk, og vi tror vi var i stand til å gjøre nettopp det"

— Sutharshan Nadarajah
Sutharshan Nadarjah portrettbilde

Sikter mot stjernene

Etter å ha lagt årets internship-program bak oss, vender vi blikket mot resten av 2022 og fremtiden med entusiasme og iver etter å utforske nye ideer og programvare. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på våre siste nyheter, anbefaler vi at du abonnerer på våre nyhetsbrev nedenfor.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up