Studenter som jobber ved datamaskiner

Høsting av fremtiden: studenter utforsker vertikalt landbruk og prediktivt vedlikehold av AutoStore-roboter

Sommer-internshipet hos Element Logic har blitt en tradisjon og fremmer innovasjon og kunnskap år etter år. Suksessen fortsetter i år med to grupper, to caser, og noen interessante funn. Studentene fra NTNU har utforsket både vertikalt landbruk og prediktivt vedlikehold, og vi vil oppsummere resultatene av begge casene.

Nye domener og industrier

I 2022 var temaet vertikalt landbruk, hvor studentene utforsket hvordan man transporterer, analyserer og plukker jordbær i en vertikal gård. I år har våre grupper jobbet med både vertikalt landbruk og prediktivt vedlikehold.

“Hovedmålet med internshipet er å utforske og eksperimentere innen nye domener og industrier. I år hadde vi to grupper, en gruppe fokuserte på vertikalt landbruk for å optimalisere plantevekst, og den andre gruppen fokuserte på prediktivt vedlikehold og identifisering av feil før robotene stopper,” forklarer Sutharshan Nadarajah, VP Research & Development i Element Logic.

Vertikalt landbruk

I 2022 var oppgaven bred og berørte tre fokusområder: transport, dataanalyse og plukking av jordbær i vertikalt landbruk ved hjelp av lagerautomatiserings-teknologi. Årets internship er en fortsettelse av analysen med fokus på helse og kvalitetsvurdering av salater. Målet var å lage et planteanalyse-system for å hjelpe bønder med å prioritere sine ressurser og anstrengelser mer effektivt ved å automatisk overvåke, vurdere og dokumentere plantehelse. Dataen kan brukes til å hjelpe bønder med å bestemme når de skal høste, vanne og oppdage sykdommer.

Student tar et bilde av et blad
SMIL: Studentene bruke ulike verktøy for å løse oppgaven, her med et kamera som samler data om en plante.

Studentene brukte en rekke verktøy for å utvikle en prototype som brukte maskinlæring og forskjellige indekser, som NDVI og CI. Med to kameraer identifiserte prototypen salater og vurderte deres helse, og basert på denne evalueringen fikk planten en helsepoengsum mellom 0 og 100, presentert i et brukervennlig grensesnitt.

Prediktivt vedlikehold

Den andre gruppen hadde en helt annen oppgave for hånden, mer direkte relatert til Element Logics daglige virksomhet: å øke oppetiden på AutoStore og i hovedsak prøve å forutsi når en AutoStore-robot vil feile før det skjer. Dette er verdifullt fordi en robot som stopper, vil stoppe hele driften av AutoStore. Ved en stopp må en servicetekniker manuelt gå inn i griden og hente den ut før systemet er oppe igjen. Ved å forutsi feil på en robot før de skjer, kan vi unngå de før de blir et faktum.

En student som åpner en AutoStore robot, mens en annen åpner luken til griden
I PRAKSIS: Studentene fikk bruke testsenteret på Kløfta til å teste hypotesene sine i praksis.

Studentene løste oppgaven ved å identifisere de primære årsakene til nedetid gjennom diskusjoner med Element Logics kunder og serviceteknikere. Med denne kunnskapen fokuserte de på en bestemt årsak og utstyrte roboter med sensorer for å samle relevant data. Studentene brukte Element Logics testsenter for å gjennomføre eksperimenter, simulere feil og samle data. Gjennom internshipet testet de ikke bare hypotesene sine og simulerte feil, men de oppdaget også feilene ved hjelp av sensorene. Videre analyserte de den innsamlede dataen og presenterte den visuelt på et dashboard. Med denne forskningen kan Element Logic se videre på prediktivt vedlikehold som en tjeneste.

“Vi fikk utforske mange emner og bruke kunnskap vi har lært på universitetet og faktisk løse et ekte problem i den virkelige verden, og det var veldig spennende å faktisk få gjøre alt dette!” sier Hanne Willa, en student som jobbet med prediktivt vedlikehold.

"Vi fikk utforske mange emner og bruke kunnskap vi har lært på universitetet og faktisk løse et ekte problem i den virkelige verden, og det var veldig spennende å faktisk få gjøre alt dette!"

— Hanne Willa, Intern i Element Logic
Portrett av intern som smiler

Overgår forventninger

Begge gruppene overgikk forventningene til Element Logics prosjekteiere og klarte å løse utfordringene de ble presentert. Ved slutten av programmet presenterte studentene funnene sine, demonstrerte prototypen sin og tilbød innsikt i hvordan produktet potensielt kan kommersialiseres. Den påfølgende fasen innebærer vurdering av arbeidet og utforsking av forretningsmuligheter for Element Logic. Internship-programmet og workshopene som arrangeres av Element Logic i samarbeid med NTNU, fungerer som verdifulle forskningsplattformer for både selskapet og studentene.

Viktigheten av internshipet

Element Logic arrangerer sommer-internship hvert år, og selv om det er ment å være en kreativ og morsom opplevelse for studentene, er det mye mer enn det. Det gir også studentene unike læringsmuligheter i avansert teknologi samtidig som det tilfører friske, innovative perspektiver til selskapet. Studentene utfordrer etablert tenkning, gir nye løsninger og kan potensielt bidra til selskapets fremtidige vekst, og holde Element Logic i forkant av sin industri.

“Internprogrammet har virkelig vært av enorm verdi for oss. Jeg synes det er fantastisk å se disse unge menneskene komme inn med så mye ambisjon og driv for å virkelig levere verdi, og de hjelper oss med å se problemene våre fra et helt annet perspektiv,” sier Christian Rognes, Group Chief Product Officer i Element Logic.

"Internprogrammet har virkelig vært av enorm verdi for oss. Jeg synes det er fantastisk å se disse unge menneskene komme inn med så mye ambisjon og driv for å virkelig levere verdi, og de hjelper oss med å se problemene våre fra et helt annet perspektiv"

— Christian Rognes, Group Chief Product Officer i Element Logic
Portrett av en person som ser fremover og smiler

Programmet har vært en bidragsyter til selskapskulturen ved å nære Element Logics forretning med nye ideer og løsninger fra nytenkende og talentfulle hoder. Vi er stolte av vår lidenskapelige natur, og praksisprogrammet samsvarer med disse verdiene.

“Internshipet og studentene er et viktig bidrag til kulturen hos Element Logic. Unge og dyktige studenter viser oss hva de kan, og de imponerer oss gang på gang. For vår videre utvikling er det viktig å rekruttere ansatte med forskjellige bakgrunn og ulik erfaring, og Element Logic får et nettverk til utdanningsinstitusjoner gjennom dette programmet. Med dagens konkurranse om intelligente hoder, er internshipet et avgjørende element i dette kappløpet!” sier Dag-Adler Blakseth, Group CEO i Element Logic, entusiastisk.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up