Jente jobber med programvareutvikling

Lanserer skybasert dataplattform som optimaliserer lagerdrift basert på sanntidsdata

Element Logic har utviklet en skybasert dataplattform som samler, analyserer, deler og utnytter datastrømmer fra ulike datakilder i sanntid. eLogiq er bygget på Microsoft Azure-teknologien og det langsiktige målet er en helautomatisk varelagerløsning som optimaliserer seg selv.

– Usikre fremtidsutsikter forsterker behovet for å kunne snu seg raskt i varehåndteringen over hele verden. Tilgang på riktig beslutningsunderlag og innsikt i faktiske data er avgjørende for å overleve i et skiftende marked, for å optimalisere drift og logistikk og for å videreføre en sunn forretningsutvikling, forteller Dag-Adler Blakseth, konserndirektør i Element Logic.

 

eLogiq gir kundene et konkurransefortrinn

Element Logic har et partnerskap med Microsoft og dataplattformen eLogiq er bygget på deres skybaserte Azure-teknologi. eLogiq gjør det mulig å samle og analysere datastrømmer fra ulike kilder i sanntid, slik at virksomhetene umiddelbart kan ta nødvendige grep for å optimalisere driften av varelagrene sine.

– Den nye plattformen, bygget på Azure-teknologi og utviklet av Element Logic, er et viktig skritt for å optimalisere virksomheters lagerdrift. Ved å tilgjengeliggjøre data åpner det seg opp en rekke muligheter for forbedringer, effektivisering og vekst. Det i seg selv er et konkurransefortrinn for virksomheter som tar plattformen i bruk, sier Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader i Microsoft Norge.

– Med eLogiq kan vi hjelpe kundene våre til å forbedre interne prosesser, øke effektiviteten og gi dem en raskere og mer pålitelig ordrehåndtering, forteller Sutharshan Nadarajah, teknologidirektør i Element Logic.

"Med eLogiq kan vi hjelpe kundene våre til å forbedre interne prosesser, øke effektiviteten og gi dem en raskere og mer pålitelig ordrehåndtering."

— Sutharshan Nadarajah, teknologidirektør i Element Logic
Sutharshan Nadarjah portrettbilde

Data er gull

Et godt datagrunnlag er kjernen i utvikling av nye og verdifulle løsninger. For å være konkurransedyktig i et skiftende marked, er tilgang på data fra interne og eksterne kilder avgjørende. Mer data gir bedre innsikt og et mer solid underlag for å ta riktige og raskere beslutninger.

– Det ligger store og verdifulle datamengder i våre kunders lagerløsninger, og eLogiq samler og strukturerer disse i en database. Dataene fra forskjellige kilder, inkludert data fra Element Logics øvrige programvareløsningene eManager, eOperator og eController, kan kombineres og brukes til datadrevet optimalisering basert på den nyeste teknologien fra MS Azure Machine Learning og AI, forklarer Sutharshan Nadarajah.

GODT SAMARBEID: Daniel Reime i Microsoft sammen med Sutharshan Nadarajah i Element Logic.

En maraton – ikke en sprint

Element Logic har optimalisert virksomheters lagerdrift siden 1980-tallet og har spesialisert seg på å utvikle programvare og automatiserte løsninger som gjør det mulig for bedrifter å designe, drifte og administrere en ende-til-ende lagerløsning. Programvaren og de automatiserte lagerløsningene genererer kontinuerlig store mengder data som, prosessert og analysert raskt og riktig, representerer verdifull innsikt og et solid beslutningsgrunnlag. Dataplattformen eLogiq er utviklet nettopp for dette formålet; samle data, strukturere og analysere disse og deretter bruke dem i en rekke verdiøkende tjenester og applikasjoner.

Den neste tiden vil det utvikles flere tjenester og applikasjoner på toppen av eLogiq. Disse spenner fra en dashboard-løsning som viser ferdigbehandlet nøkkeldata basert på viktige KPIer, til en API-løsning som gjør det mulig for lagerstyringssystemer å hente rådata fra eLogiq. Kommende tjenester vil også inkludere prediktive analyser av varestrøm og mulige problemer, ytterligere optimalisering av lager og dataløsningen i seg selv og høsting av data som er nødvendig for å dokumentere bærekraft, risikostyring og myndighetskrav. Datainnsikten som blir tilgjengeliggjort via eLogiq skal kunne brukes både av mennesker og smart-applikasjoner.

"Smart tilgjengeliggjøring og bruk av data vil hjelpe våre kunder å håndtere et marked og en verden i stadig endring. "

— Konserndirektør i Element Logic, Dag-Adler Blakseth
En rød boks med portrettbilde av Dag-Adler og sitat.

– På sikt er målet en automatisert lagerløsning som optimaliserer og justerer seg selv, basert på innsikten som dataene representerer. På den måten vil Element Logics kunder frigjøre ressurser og ansatte til andre oppgaver. Mye digitalisering og prosessoptimalisering kan leveres som ferdige applikasjoner og funksjonalitet, noe som betyr at kundene kan fokusere mer på verdien og resultatet og mindre på selve prosessen, forklarer Sutharshan Nadarajah.

–  I tiden som kommer vil vi ha fullt fokus på utviklingen av nye tjenester og applikasjoner i forlengelsen av dataplattformen. Smart tilgjengeliggjøring og bruk av data vil hjelpe våre kunder å håndtere et marked og en verden i stadig endring. Dette er et produkt som vil utvikle seg kontinuerlig de neste årene. Det blir en spennende reise, avslutter konserndirektør Dag-Adler Blakseth.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up