Element Logic ansatte og Great Place To Work merke

Element Logic feirer Great Place to Work-sertifisering i åtte land

Element Logic har nok en gang vist seg å være en god arbeidsplass ved å bli sertifisert av sine ansatte i 8 land, én mer enn året før.

Til tross for et utfordrende år fylt med global usikkerhet, dyrtid og økte renter, har våre ansatte gitt uttrykk at Element Logic er et godt sted å jobbe.

Vi er stolte av å kunne meddele at Element Logic igjen har blitt anerkjent av Great Place to Work, og denne gangen utvider vi vår sertifisering til åtte land: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, USA, Colombia og nykommer Tsjekkia. Denne prestasjonen, som overgår fjorårets resultat, er et bevis på vårt engasjement for å fremme et nærende og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Great Place to Work er en global undersøkelse som måler tilfredshet blant ansatte. Troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap er de fem dimensjonene som måles. For at en arbeidsplass skal kunne delta i undersøkelsen, er det nødvendig å ha minst ti ansatte og kreve en tillits-indeks score på 70% for å bli sertifisert.

“Jeg er svært stolt av våre prestasjoner i år, spesielt med tanke på de utfordrende globale omstendighetene. Element Logic fremstår som en trygg og god arbeidsplass, noe som understrekes av våre ansatte gjennom Great Place to Work-sertifiseringen vi har fått i flere land”, sier CEO i Element Logic, Dag-Adler Blakseth.

"Jeg er svært stolt av våre prestasjoner i år, spesielt med tanke på de utfordrende globale omstendighetene. Element Logic fremstår som en trygg og god arbeidsplass, noe som understrekes av våre ansatte gjennom Great Place to Work-sertifiseringen vi har fått i flere land"

— CEO i Element Logic, Dag-Adler Blakseth

“Selv om resultatene absolutt vitner om en grunn til feiring, forblir vårt fokus på kontinuerlig forbedring, og utnytte disse innsiktene for ytterligere å forbedre vårt arbeidsmiljø. Essensen av denne undersøkelsen er å samle verdifulle tilbakemeldinger fra våre ansatte, og bruke det som en milepæl for årlig fremgang og utvikling”, legger Blakseth til.

Globale utfordringer

2023 har bydd på globale makroøkonomiske utfordringer, noe som også har påvirket Norge ved å redusere kjøpekraften blant forbrukere og konsumenter. Dette har igjen ført til at norske bedrifter er blitt mer forsiktige og avventende med å investere, inkludert i løsninger fra Element Logic. Daglig leder for Element Logic Norge, Mats Bjerkaas, uttrykker takknemlighet for de oppnådde resultatene til tross for et utfordrende år, og anerkjenner organisasjonens evne til å navigere i dette utfordrende landskapet:

«Selv i møte med utfordringer som nedbemanning og betydelig usikkerhet både i markedet og i organisasjonen, er jeg veldig fornøyd med at vi på nytt har oppnådd Great Place to Work-sertifisering. Denne anerkjennelsen understreker betydningen av å ha en robust organisasjon som holder stand gjennom turbulente tider. Med støtte i de positive resultatene og det engasjementet våre ansatte viser, ser jeg frem mot 2024 med fornyet optimisme og et klart lysere perspektiv.»

"Selv i møte med utfordringer som nedbemanning og betydelig usikkerhet både i markedet og i organisasjonen, er jeg veldig fornøyd med at vi på nytt har oppnådd Great Place to Work-sertifisering. Denne anerkjennelsen understreker betydningen av å ha en robust organisasjon som holder stand gjennom turbulente tider. Med støtte i de positive resultatene og det engasjementet våre ansatte viser, ser jeg frem mot 2024 med fornyet optimisme og et klart lysere perspektiv."

— Mats Bjerkaas, Daglig leder for Element Logic Norge

Administrerende direktør i Great Place to Work Norge, Jannik Krohn Falck, er imponert over den høye scoren til Element Logics arbeidsmiljø – spesielt gitt deres ekspansjon til nye regioner.

“Element Logic har lykkes med å opprettholde en god og effektiv kultur samtidig som de utvider til nye regioner og land. Dette er en solid prestasjon, spesielt i det utfordrende internasjonale miljøet. Alle nivåer av ledelse og ansatte vet at kultur er avgjørende for suksessen, og de fortsetter å jobbe på nye og bedre måter for å møte fremtiden”, sier Falck.

Element Logic har opplevd betydelig vekst gjennom årene og er nå til stede over hele verden med over 900 ansatte. Resultatene av undersøkelsen er ikke et spørsmål om tilfeldigheter; snarere et bevis på det harde arbeidet og engasjementet eksemplifisert av de ansatte, som Blakseth bekrefter:

“De siste årene har vi hatt betydelig vekst i selskapet. Selv om dette er positivt, medfører det også egne utfordringer, som å opprettholde kulturen vi har dyrket i Element Logic. Med dette i bakhodet, er jeg ekstremt stolt av hver enkelt ansatt, ikke bare for deres engasjement og dedikasjon til jobben, men også for deres uvurderlige bidrag til å etablere Element Logic som en god arbeidsplass. Dette vil være nøkkelen i vår pågående innsats for å sikte høyt og oppnå suksess i fremtiden”, sier Blakseth.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up