En mann som holder presentasjon om Element Logic for et publikum

Styrker Fremtidige Innovatører ved NTNU

Element Logic hadde gleden av å holde en engasjerende og innsiktsfull workshop ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), rettet mot å styrke neste generasjon innen lagerteknologi. I en verden hvor digitalisering og datastyrt beslutningstaking blir stadig viktigere, delte vi vår ekspertise og erfaringer for å inspirere fremtidige innovatører.

Workshopen startet med en presentasjon fra Element Logic som la grunnlaget for dagens aktiviteter. I tillegg ble også studentene innført i metoder for arbeid med casene samt konsepter og praktiske modeller. Disse verktøyene var designet for å gjøre dem i stand til å effektivt komme i gang med casene, og fremme et produktivt læringsmiljø.

Workshopen bestod av to caser som studentene kunne velge mellom. Først et dypdykk i fremtiden for lagerstyring, med fokus på digitalisering og automatisering av tradisjonelle lagre. Den andre casen fokuserte på den datadrevne verdenen med fokus på optimalisering av lageret.

Nytenking rundt lageret

Den første casen utforsket implementering av sensorsystem. Studentenes fokus skulle være på å finne den rette kombinasjonen av teknologi og strategi – fra sensorvalg og plassering til kostnadsoverveielser og effektiv dataoverføring. Problemstillingen fremhevet Element Logics tilnærming i å transformere lagre til smidige og datadrevne lagre, som er i stand til å tilpasse seg dynamiske markedsbehov.

Datadreven mestring

Den andre casen tok en nærmere titt på styrken av analyse i lagerdrift. Her så vi på hvordan et selskap kan utnytte data samlet over halvannet år fra forskjellige lagre. Økten var interaktiv med et formål om å trekke ut handlingsrettet innsikt, og viste hvordan statistiske modeller og maskinlæring kan føre til betydelige operasjonelle forbedringer og kostnadseffektivitet.

Tre studenter som jobber med casen i et grupperom
GRUNDIG: Studentene fikk en grundig introduksjon av selskapet og de to casene før de jobbet i grupper.

Gjennom workshopen var målet å gi et realistisk innblikk i utfordringene og mulighetene i lagerstyringsverdenen. Ved å presentere disse casene, var håpet at studentene skulle sitte igjen med en følelse av å ha brukt sin teoretiske kunnskap i den virkelige verden.

Workshopen, med en mangfoldig blanding av studenter, produserte et bredt spekter av kreative løsninger. Med 40 deltakende studenter var det en lik representasjon fra to felter: logistikkteknikk og kybernetikk og robotikk. Ett team foreslo et system rettet mot å redusere matsvinn gjennom sporing av utløpsdatoer. En annen gruppe benyttet Pareto-analyse i kombinasjon med dronedata og automatiserte lastebiler, som ville resultere i et optimalisert lageroppsett. For å løse problemet med unøyaktigheter på lageret, anbefalte et annet team implementering av sensorer. For å strømlinjeforme intern transport og redusere lageravvik, gjennomførte en annen gruppe en grundig analyse av produktopptrender. Til slutt foreslo et team å strategisk justere produktets plassering med butikksalgsdata, for effektivt å minimere lagringstider. Samlet sett reflekterte disse løsningene ikke bare studentenes forståelse av kompleksiteten i lagerstyring, men også deres evne til å håndtere reelle logistiske utfordringer.

En plattform for innovasjon og samarbeid

Samarbeidet med NTNU og studentene er mer enn bare en kunnskapsoverføring – det er en plattform for innovasjon og samarbeid. Vi tror at ved å dele våre erfaringer og innsikter, kan vi bidra til å forme fremtiden for bransjen og berike morgendagens logistikkspirer.

Element Logic har etablert en tradisjon med å arrangere workshoper og sommerinternship for studenter fra NTNU. Vi er dedikerte til å opprettholde dette samarbeidet, som fungerer som en viktig forbindelse mellom akademisk kunnskap og industriens praksis.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up