To kollegaer fra Element Logic tester ny teknologi.

Stadfester vårt engasjement for innovasjon

Element Logic har hatt en betydelig vekst de siste årene. For å fortsette å gi verdi til kundene våre, har vi etablert et Strategi- og innovasjonsteam for å veilede oss fremover.

Vekst kan oppnås på mange måter. I tillegg til å konsolidere vår posisjon i eksisterende markeder, kan vekst også innebære å komme inn på nye markeder, betjene nye kundesegmenter eller utvikle nye inntektsstrømmer.

En annen måte vi kan oppnå vekst på er å definere hvordan vi kan drive større verdiskaping for eksisterende og nye kunder. Det vil hjelpe oss med å bestemme hvordan vi ønsker å utvikle produkt- og tjenesteporteføljen vår, og utarbeide nye forretningsmodeller. Strategi- og innovasjonsteamets oppgave er å finne ut hvor det er fornuftig for Element Logic å vokse med innovasjon som en av de viktigste vekstfaktorene.

NY TEKNOLOGI: I tillegg til å utvikle vekststrategier på tvers av markeder, vil Strategi- og innovasjonteamet planlegge strategier for lansering av nye produkter.

Kundene i fokus

– Vi er veldig fornøyde med å ha etablert et Strategi- og innovasjonsteamsom kan tilføre verdifulle perspektiver utenfor vårt fagområde, og jeg ser frem til å bygge videre på deres innovative ideer, sier Dag-Adler Blakseth, administrerende direktør i Element Logic.

Teamets hovedprioritet er å få en dypere forståelse av bransjen og kundene.

– Målet er å forstå kundene våre bedre. Det innebærer å forstå deres virksomhet og hvor de forventer å utvikle seg, hvordan løsningene våre hjelper dem å skape merverdi, hvordan de bruker løsningene våre i dag, og hva vi kan gjøre sammen for å drive større verdiskaping, sier Blakseth.

"Målet er å forstå kundene våre bedre. Det innebærer å forstå deres virksomhet og hvor de forventer å utvikle seg, hvordan løsningene våre hjelper dem å skape merverdi, hvordan de bruker løsningene våre i dag, og hva vi kan gjøre sammen for å drive større verdiskaping"

— Dag-Adler Blakseth, administrerende direktør i Element Logic
En rød boks med portrettbilde av Dag-Adler og sitat.

Vårt fokus framover vil være å få kontakt med kundene våre, fra brukerne av løsningene våre til lederteamet, og virkelig forstå deres perspektiv og utfordringer. Kundeinnsikt vil gi oss verdifulle pekepinner for vår strategi- og innovasjonsagenda, og vil hjelpe oss å skape større verdi for våre kunder. Innovasjon har alltid vært en viktig del av Element Logic. Vi har aldri vært redde for å prøve ny teknologi eller nye måter å optimalisere lagre på. Denne tankegangen er grunnen til at Element Logic var den første i verden til å implementere AutoStore i et lager.

To ansatte i Element Logic prater med to smilende kunder i et lager.
FORSTÅELSE AV KUNDEBEHOV: Er nøkkelen til vellykket innovasjon.

Spennende tider innen internlogistikk

Vår bransje har opplevd eksponentiell vekst i mange år nå. Og med e-handel som skyter i været, øker behovet for nye lagre og bedre utnyttelse av eksisterende lagerplass med en imponerende hastighet.

En viktig del av suksessen vår er at vi er den markedsledende integratoren av AutoStore. Det er et resultat av mange år med hardt arbeid og et partnerskap over flere tiår.

Et kart over europa med Element Logic logoen i alle land hvor de har kontor.
EKSPANSJON: De første seks månedene av 2021 utvidet Element Logic og åpnet tre nye kontorer i Tsjekkia, Finland og Spania.

I 2020 hadde Element Logic en vekst på 40 prosent sammenlignet med 2019 og overgikk 100 millioner EUR i inntekter for første gang i sin 35-årige historie. Samme år ble Element Logic offisielt verdens største AutoStore-distributør.

– I flere markeder har vi oppnådd vekst utover våre planer og budsjetter. Den utrolige veksten i netthandel har vært avgjørende for vår suksess, og vi er glade for å se Element Logic vokse i et raskt tempo samtidig som vi øker våre markedsandeler, sier Blakseth.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vil du lære mer om hvordan vi kan optimalisere lageret ditt

Kontakt oss!