Næringsminister, Jan Christian Vestre, smiler og prater til ansatte i Element Logic.

Næringsministeren: – Bedrifter som Element Logic bygger Norge

Det betyr mye for norsk næringsliv at bedrifter som fremmer ny teknologi og grønn industri lykkes internasjonalt. – Automatiserte lagersystemer er jo helt genialt, sier næringsministeren.

Næringsminister, Jan Christian Vestre, har store ambisjoner for norsk næringsliv og vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i hele landet, øke fastlandseksporten og kutte klimagassutslipp. For å ta temperaturen på dagens næringsliv skal Vestre besøke 100 bedrifter som kan bidra til et grønt industriløft. Element Logic var en av de utvalgte.

– Element Logic har turt å tenke stort, og deres suksess med internasjonal eksport av høyteknologi betyr mye for norsk næringsliv, forteller næringsministeren.

– Jeg er stolt over at næringsministeren ser verdien i arbeidet vårt og valgte å besøke Element Logic, sier Mats Bjerkaas, managing director i Element Logic Norge.

Næringsministeren går og prater med adm.dir Dag-Adler Blakseth i et lagerbygg.
OPPLÆRING I AUTOMASJON: Næringsministeren fikk en innføring i fordelene med automatisering og hvordan Element Logic har oppnådd utenlandsk suksess på lageret til Solar.

Næringsministeren tester AutoStore-system

Under besøket fikk næringsministeren oppleve et automatisert lager fra Element Logic på nært hold. Han fikk prate med operatørene, se robotene jobbe og en innføring i hvordan lagerautomasjon fungerer. Høydepunktet var naturligvis da statsråden fikk plukke fra en plukkstasjon selv og pakke ordre levert via AutoStore-systemet.

– Dette var skikkelig gøy, utbrøt Vestre etter å ha fullført sin første ordre.

En entusiastisk næringsminister håndterer ordrer i en AutoStore-port.
ENTUSIASTISK: Næringsministeren var imponert over AutoStore-anlegget levert av Element Logic. – Det er et veldig logisk system.

– Det er fascinerende å se et automatisert lagersystem i sammenheng med tradisjonell lagerdrift. Det er genialt rett og slett, sier næringsministeren etter å ha sett og testet løsningen.

Næringsministeren prater med Dag-Adler Blakseth og Lasse Vik samtidig som de ser utover AutoStore-griden fra mesaninen.
KAN JEG GÅ NÆRMERE?: Spør en ivrig næringsminister da han får øye på AutoStore-robotene.

CEO i Element Logic, Dag-Adler Blakseth, satt stor pris på besøket fra næringsministeren og var imponert over entusiasmen hans.

– Han stilte gode spørsmål og virket oppriktig interessert. Det er tydelig at han har vokst opp i industrien. Det kan jeg kjenne meg igjen i.

– Det sender et viktig signal til norsk næringsliv at statsråden tar seg tid til å besøke bedrifter over hele landet. Vestre har klare målsetninger for norsk næringsliv, og vi skal gjøre vårt for å bidra til veksten, sier Eir Bjørkly, executive vice president, Element Logic Northern Europe.

Rød sitatboks med portrettbilde av Eir Bjørkly.

Råd til regjeringen fra Element Logic

Det var ikke bare for å se lagerautomasjon Vestre valgte å besøke Element Logic. Statsråden ønsket også konkrete råd til hvordan Fiskeri- og Næringsdepartementet kan bidra til at flere bedrifter opplever samme internasjonale suksess som Element Logic.

– Det er næringslivet som skaper jobber, og det er viktig at vi får vite fra bedrifter som Element Logic hva de tenker må til for at flere skal satse og skalere internasjonalt. Vi vil bidra så godt vi kan, forteller Vestre, og legger til:

– Norge trenger at flere tør å satse.

Etter over 30 år i norsk næringsliv har Element Logic flere innspill til hvordan regjeringen kan tilrettelegge for at flere lykkes.

– For å lykkes er tilgang på arbeidskraft og riktig kompetanse essensielt. Derfor er det viktig at vi får gode rammevilkår som tilrettelegger for utvikling av nødvendig kompetanse, forklarer Bjerkaas.

CEO, Dag-Adler Blakseth presenterer Element Logic for næringsministeren.
ØNSKER FORUTSIGBARHET: Element Logic råder næringsministeren til å tilrettelegge for langsiktig forutsigbarhet i norsk næringsliv.

– Oppnår vi et forutsigbart næringsliv der bedriftene vet hvilke midler de har i fremtiden vil flere bedrifter klare å vokse. Stabilt lovverk og forutsigbare rammevilkår er viktigere enn å innføre lavere skatt, sier CEO Blakseth.

Blakseth anbefaler også å se på insentivordningen rundt forskning og utvikling. Der det for andre bransjer har vært satt insentiver for å øke investeringer, vil tilsvarende rettet mot forskning og utvikling (utover SkatteFUNN) føre med seg betydelig økte investeringer som vil lede til sysselsetting i fastlands-Norge.

Rød sitatboks med portrettbilde av CEO Dag-Adler Blakseth.

Bidrar i det grønne skiftet

Miljø og grønn industri er også en viktig del av besøkene Vestre gjør i norsk næringsliv. Statsråden ønsker å få fart på grønne industriprosjekter, og planlegger utviklingen av et omstillingsbarometer som skal måle konkrete trekk ved norsk økonomi som er sentrale for omstillingen til det grønne skiftet.

– Engasjementet hans rundt miljø deler vi. Element Logic har et godt utgangspunkt for å realisere endringene statsråden har skissert ut som viktige, forklarer Bjørkly.

Automatiserte lagerløsninger levert av Element Logic gir et totalt sett lavere klimaavtrykk ved å være plassbesparende og energieffektive. I tillegg kan hele systemet styres av solceller, samt redusere feilplukk og returnerte varer.

Næringsministeren står sammen med flere Element Logic-ansatte – alle i gule vester.
STOR VEKST: Element Logic har opplevd stor internasjonal vekst de to siste årene. Det håper næringsministeren at flere norske bedrifter oppnår de kommende årene.

– Fortsett det gode arbeidet deres, sier næringsministeren i det besøket hos Element Logic er over.

Med de ordene forbereder Element Logic seg på videre global vekst med fortsatt fokus på bærekraft og grønn vekst.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vil du vite mer om Element Logic og våre automatiserte lagerløsninger?

Kontakt oss gjerne!

Kontakt oss