Intralogistikk sett fra generasjon Zs perspektiv

Hvordan vil bransjen utvikle seg frem til 2040? Nylig gjennomførte Element Logic en workshop med NTNU Entreprenørskolen i Trondheim for å finne ut av nettopp det.

– Jeg er mektig imponert over hvor mye studentene klarte å få frem! Materialet vi sitter igjen med, alt fra idedugnader og strukturering mot endelig konsept, er svært omfattende. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe videre med dette i neste strategiprosess, sier Dag-Adler Blakseth, daglig leder i Element Logic.

Om lag 40 studenter fikk i oppgave å se inn i fremtiden og komme opp med ideer på hvilke trender og konsepter som kommer til å prege de neste 10-20 årene. Studentene ble innledningsvis introdusert for Element Logic som selskap, intralogistikkens nå-tilstand og megatrender i markedet. Teknologier i den 4. industrielle revolusjon, samt behovet for bærekraftige løsninger og forbrukernes adferd ble også diskutert med studentene.

Høy grad av entreprenørskap

– Målsetningen med workshopen er å engasjere tverrfaglige grupper av studenter, bestående av generasjon Z (de som er født etter 1995), med høy grad av entreprenørskap. Vi håper at vi får en bedre forståelse av hvordan intralogistikkbransjen vil se ut i fremtiden, sier Sutharshan Nadarajah, teknologidirektør i Element Logic.

Spennende forslag og ideer

Etter en hel dag med gruppearbeid presenterte NTNU-studentene spennende konsepter innen fremtidsrettede teknologiløsninger, innovative forretningsmodeller, bærekraftige løsninger med fokus på delings- og sirkulærøkonomi, samt ulike sosiale aspekter.

– Workshopen med fasilitator EGGS Design og Element Logic har vært en skikkelig øyeåpner for potensialet innen automatisering og kunstig intelligens innen logistikk! Her ligger det uante muligheter, og som entreprenørstudent er det ufattelig verdifullt å kunne lære av en så fremtidsrettet og ansvarsbevisst industriaktør som Element Logic, sier en av studentene som deltok i workshopen.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Er du klar for neste skritt?

Klikk her for å ta kontakt med oss!