Element Logic signerer partnerskap med Microsoft

Partnerskapsavtalen mellom Microsoft og Element Logic vil fokusere på samarbeid og utnyttelse av MS Azure-teknologien.

Som partner for Microsoft deler vi deres globale visjon om å gi enhver person og hver organisasjon på kloden mulighet til å oppnå mer. Sammen kan og har vi stor innflytelse. Der det er mulig, vil vi derfor bestrebe å:

  • Sørge for at vi er en ambassadør for Microsoft Norges digitale ferdighetsinitiativer
  • Sørg for at vi bygger AI på en ansvarlig og etisk måte, i samsvar med AI-designprinsippene
  • Sikre at vi har et fokus på bærekraft og redusere vårt karbonfotavtrykk
  • Tilstrebe å bygge en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsplass
  • Tilstrebe å bygge tilgjengelige løsninger og tjenester, for å styrke våre ansatte og kunder med nedsatt funksjonsevne, for en mer inkluderende fremtid.

I Element Logic fokuserer vi på å styrke vårt kundeløfte, ved å bygge digitale ferdigheter. Vi tror dette vil gi oss en strategisk fordel i markedet. Ved å bli med i Microsoft Partner Pledge slår Element Logic seg sammen med et bredere fellesskap for å øke fokuset på dette. Kontinuerlig fokus på digitale ferdigheter, mangfold og inkludering anses som et konkurransefortrinn for Element Logic. Vi omfavner den skandinaviske forretningsmodellen med flat organisasjonsstruktur og raske beslutningsveier, noe vi anser som en fordel når vi skal tiltrekke oss de beste ressursene.

Utvikle digitale ferdigheter

Et av Element Logics hovedfokusområder og slagord er “Optimizing warehouse performance”. Automatisering og robotisering er vårt virke – noe som krever kontinuerlig utvikling av digitale ferdigheter for fremtiden for å sikre vårt konkurransefortrinn.

Som del av den fjerde industrielle revolusjonen, hvor teknologiendringer er eksponentielle, må vi bygge de nødvendige digitale ferdighetene i “eksponentiell hastighet”. Det er strategisk viktig for oss å basere våre løsninger, både interne og eksterne, på ledende teknologi fra partnere som Microsoft. Vi bygger skyløsningen vår basert på Microsoft Azure med alt det innebærer av sikker stabilitet.

"En dobling av arbeidsstyrken i løpet av et år der det samme gjelder for de økonomiske tallene kan stresse en organisasjon. At vi da blir sertifisert som en Great Place to Work bedrift andre året på rad, er en betydelig prestasjon vi i selskapet er svært stolte av"

— Eir Bjørkly, Executive Vice President Nord Europa i Element Logic
Eir Bjørkly fra Element Logic smiler utenfor lagerbygg

Mangfold og inkludering

En viktig faktor for vår vellykkede vekst er hvordan vi har vært i stand til å rekruttere bredt i markedet med fokus på mennesker med ulik bakgrunn, kjønn og alder. En nesten dobling av ansatte, fra 140 til 225 på 12 måneder, sterkt påvirket av Covid-19, er et bevis på hvordan vi ivaretar kulturen i selskapet.

– En dobling av arbeidsstyrken i løpet av et år der det samme gjelder for de økonomiske tallene kan stresse en organisasjon. At vi da blir sertifisert som en Great Place to Work bedrift andre året på rad, er en betydelig prestasjon vi i selskapet er svært stolte av, sier Eir Bjørkly, Executive Vice President Nord Europa i Element Logic.

Element Logic teller i dag i overkant av 220 ansatte, hvor ca. 90 er ansatt ved hovedkontoret i Norge. Vi vil fortsette å styrke organisasjonen gjennom å ansette dyktige og kompetente folk. En mangfoldig og inkluderende bedriftskultur representerer både Microsoft og Element Logic.

 

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Les flere nyheter fra Element Logic

Klikk her