Robotarm plukker i bokser

Element Logic passerte milliarden

Element Logic leverer sine beste resultater noensinne i 2020. Økt netthandel, økt fokus på effektivisering i varehandelen og ekspansjon til nye markeder bidrar til en vekst på 40 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Resultatet for 2020 er vårt beste etter mer enn 30 år i bransjen. På tvers av markedene vi opererer i og i de fleste bransjer ser vi en klar trend om å effektivisere og automatisere lagervirksomheter. Det gir store muligheter for hele vår bransje, og representerer et mulighetsrom vi aktivt har arbeidet med å fylle, sier administrerende direktør i Element Logic, Dag-Adler Blakseth.

Selskapet kan vise til flere rekorder i året som gikk. Driftsresultat (EBITDA) på ca. 170 millioner kroner representerer en vekst på 100 prosent sammenlignet med fjoråret, mens ordrereserven på 650 millioner kroner også er den høyeste noensinne og står for en vekst på 60 prosent. Omsetningen passerte 1,1 mrd. kroner i 2020.

– Spesielt i Skandinavia har vi oppnådd vekst utover planer og budsjetter, og den utrolige økningen i netthandel har vært en viktig driver for dette. Vi er glade for å se at Element Logic vokser i høy takt, og at vi øker våre markedsandeler. Vi mener dette er drevet av vårt DNA, kompetanse og fokus, sier Blakseth.

Store vekstplaner fremover

I februar 2020 inngikk Element Logic en avtale med AutoStore som sikret fulle distribusjonsrettigheter på det europeiske markedet. Avtalen gir selskapet rett til å utvide eller etablere seg i nye markeder, og har allerede ført til nye kontorer i Polen og Benelux. Flere markeder står på trappene i 2021.

– Majoriteten av vår omsetning har de siste årene kommet utenfor Norge og viser at vår vekststrategi er riktig. Vi opplever å ta stadig nye markedsandeler i både etablerte og «nyere» markeder, og hovedfokuset for 2021 blir derfor å bygge videre på kompetanse og kapasitet for å gjøre oss klare til videre vekst fremover, forklarer Blakseth.

Forbrukeres forventninger vil forme markedet

En fortsatt forventet vekst innenfor netthandel i 2021 og forbrukeres forventning om tilgjengelighet og raske leveranser, vil skape store endringer i varehandelen i tiden som kommer tror Blakseth.

– Vi tror stadig færre bransjer vil se på seg selv som rene fysiske arenaer. Vi tror også at betalingsvilligheten for korte leveransetider vil øke, noe som setter økte krav til effektiv logistikk. Allerede nå ser vi en vridning i bransjen mot mindre, fremskutte lager som er nærmere kundene og som kan bidra til raskere leveranser, sier Blakseth.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vil du lære mer om hva vi kan gjøre for deg?

Ta kontakt med oss i dag