Integrerte arbeidsstasjoner fra AutoStore leverer esker til de ansatte

DHL Supply Chain investerer i AutoStore fra Element Logic

DHL Supply Chain har bestilt sitt første helautomatiske AutoStore-system i Europa. Med det kompakte og fleksible systemet vil de ansatte plukke opptil 18 millioner varer per år.

DHL har drevet logistikksenteret til Teleshopping spesialist 1-2-3. i Braunshweig, Tyskland siden 2004. Med fokus på enklere prosesser og omfattende investeringer i bærekraftig automatisering har 1-2-3.tv økt kapasiteten og effektiviteten kraftig sammen med den økende etterspørselen fra kundene. En av de betydelige investeringene er igangkjøring av et AutoStore-system som både sparer plass og lagrer og plukker varer i forskjellige størrelser.

“Med AutoStores fleksible og modulære løsning bygger vi på grunnlaget fra vår sterke vekst som vi har opplevd de siste årene. Vi optimaliserer våre logistiske prosesser på en bærekraftig måte og er dermed rustet for fremtidig vekst”, forklarer Eberhard Kuom, Executive Vice President Finance and Operations i 1-2-3.tv.

26 roboter på toppen av AutoStore-griden henter ut varene for de ansatte. Foto: DHL Supply Chain

Opptil 70 prosent forbedret plassutnyttelse

Med over 20 års erfaring i både planlegging og implementering av AutoStore-prosjekter, ble Element Logic valgt til å designe og installere systemet.

“DHL og 1-2-3.tv ønsker å møte etterspørselen grunnet et voksende utvalg av artikler, uten etablering  av flere lagre. Samtidig skal det automatiseres og tilbys maksimal lagringskapasitet og effektivitet i et begrenset område. Vår løsning med AutoStore kan møte disse kriteriene. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger, gir AutoStore-løsningen en forbedring på 60 til 70 prosent i plassutnyttelsen”, sier Joachim Kieninger, Director Strategic Business Development Element Logic Germany.

26 roboter sikrer effektive prosesser

Produktporteføljen til 1-2-3.tv inneholder over 25.000 forskjellige varer. Element Logic sørget for å gi lagringsplass for 40.000 kasser i AutoStore på bare 1.800 kvadratmeter, uten å forstyrre den daglige driften. For fremtidige utvidelser kan systemet enkelt utvides etter hvert som ytelses- eller kapasitetsbehovene vokser. AutoStore-systemet har det klart laveste energiforbruket i markedet, med et gjennomsnittlig energiforbruk på 100 watt per robot per time.

“AutoStore-systemet gir oss kontinuerlig kontroll på inventaret og oppnår høy effektivitet ved lagring og plukking, slik at vi kan behandle kundebestillingene raskt og pålitelig”, sier Andreas Bicking, Business Unit Director E-Commerce, DHL Supply Chain Germany & Alps. “I tillegg reduserer løsningen arbeidsmengden for våre ansatte på lageret ved å korte ned gåavstandene. Dette frigjør mye tid og gjør de ansatte mer effektive.”

Ved de ti integrerte arbeidsstasjonene leveres kassene til de ansatte. Foto: DHL Supply Chain

Vinn-vinn-situasjon for alle involverte

“Som et kompakt lagrings- og leveringssystem, er AutoStore-løsningen  på 1-2-3.tvs logistikksenter designet for å være ekstremt plassbesparende og for å kunne lagre mange små deler. Med det helautomatiske systemet vil DHL Supply Chain oppnå plukk av opptil 18 millioner varer årlig”, sier Kieninger.
Han fortsetter: “Lagringskapasiteten og effektiviteten har økt betydelig i takt med redusert plassbehov. Sammen med ansatte som jobber på lageret, øker systemet behandlingshastigheten for individuelle ordre, optimaliserer arbeidsflyten for de ansatte og forbedrer driftseffektiviteten. En vinn-vinn-situasjon for 1-2-3.tv, DHL Supply Chain og for de mer enn to millioner registrerte kundene deres”.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vil du lære mer om optimalisering av ditt lager?

Kontakt oss