Bildekollasj av fire menn som står å prater og ferirer og ett bilde av en dame som prater rundt et bord

Element Logic feirer Pride

Mangfold, likestilling og inkludering sto i sentrum på Element Logics hovedkontor da det nylig ble arrangert sommerfest for de ansatte. Det var ikke bare en feiring av sommeren, men også selskapets forpliktelse til mangfold, likestilling og inkludering under Pride-måneden. Med fargerike dekorasjoner, hyggelig atmosfære og det kraftfulle budskapet – vær deg selv – samlet feiringen våre ansatte fra ulike bakgrunner, og understreket vår forpliktelse til en inkluderende og mangfoldig kultur.

En forpliktelse til rettferdighet gjennom mangfold, likestilling og inkludering

Vår dedikasjon til mangfold, likestilling og inkludering er en prioritet, og Element Logic streber etter å skape et miljø hvor alle ansatte føler seg verdsatt og respektert. Denne forpliktelsen reflekteres i våre kjerneverdier, bedriftskultur, sosiale programmer, politikk, kompensasjon, praksis på tvers av rekruttering og faglig utvikling. 

I slutten av 2023 hadde vi 806 heltidsansatte bestående av 663 mannlige ansatte (82%), 151 kvinnelige ansatte (18%), og tre som identifiserer seg som “Annet” eller “Foretrekker å ikke si”. Vi anerkjenner den ujevne kjønnsbalansen og jobber aktivt for å forbedre denne og øke representasjonen av alle kjønn i lederposisjoner. Vi ser på kjønnsuttrykk som en viktig dimensjon i respekt for LGBTQ+-samfunnet. 

Feirer mangfold

Sommerfesten på hovedkontoret var en viktig feiring, hvor ansatte ble oppfordret til å komme kledd som seg selv i hvilken som helst form, noe som understreket to av våre verdier; Brave og Passionate. Festen hadde som mål å feire Pride og gi ansatte muligheten til å dele sine erfaringer og historier med hverandre på en uformell og personlig måte.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord og feirer
FEIRER MANGFOLD: Med en blanding av heltidsansatte, sommerpraktikanter og ansatte fra andre kontorer rundt om i verden, fanget feiringen vår mangfoldige kultur.

Fremover med handling

Vår innsats for mangfold, likestilling og inkludering er i kontinuerlig utvikling. Flere initiativer har allerede blitt introdusert for å beskytte mangfold og inkludering og forhindre diskriminering. Vi legger stor vekt på å utdanne våre ansatte om mangfold, likestilling og inkludering gjennom hele onboardingen og på våre interne læringsplattformer. I tillegg har vi oppdatert våre etiske retningslinjer og utviklet nye retningslinjer ovenfor våre leverandører, og forbedret våre varslingskanaler. 

En inkluderende arbeidsplass

Resultatene fra vår 2023 Great Place to Work-undersøkelse reflekterer vår suksess i å skape en inkluderende og støttende arbeidsplass. Med 81% av ansatte som er enige i at vi virkelig er en bra arbeidsplass, fremhevet undersøkelsen vår forpliktelse til rettferdighet og inkludering på tvers av alle dimensjoner av mangfold. Ansatte uttrykte tillit til vår dedikasjon til å behandle alle rettferdig, uavhengig av økonomisk status, rase, seksuell orientering, kjønn, alder og sosial status.

Fire kvinner som står sammen og smiler til kamera
KONTINUERLIG FORBEDRING: Våre ansatte mener vi har en god arbeidsplass og at vår organisasjon behandler folk rettferdig uansett økonomisk status, rase, seksuell orientering, kjønn, alder eller sosial status. Tross dette vil arbeidet mot en enda bedre arbeidsplass aldri stoppe.

Fremtidige ambisjoner

Fremover ønsker vi å reflektere mangfoldet i lokasjonene og kulturene vi opererer i. Vi ønsker at hver ansatt skal føle at de både kan være seg selv og se seg selv i Element Logic. Vi er forpliktet til å adressere våre ulikheter og sikre økt mangfold og involvering på tvers av vår industri og samfunn. Med et kontinuerlig fokus på rettferdighet og ikke-diskriminering skal vi sikre at alle ansatte stolt kan vise hvem de er. Vi vil fortsette å anerkjenne, feire og omfavne våre LGBTQ+-kolleger, og være stolte av å ha dem som en del av vårt team. Med dedikasjon til å være en arbeidsplass hvor hver enkelt kan trives og bidra meningsfullt til vår misjon og visjon, streber vi etter å gjøre det bedre hver dag.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up